facebook  twitter

Program Erasmus+

03 Jul 2014
18847 times

Erasmus + je program Evropske komisije koji za cilj ima da podstakne razvoj praktičnih vještina i zapošljivost mladih, kao i da doprinesi modernizaciji obrazovnog sistema i omladinskog rada.

Program će se odvijati u periodu od 2014. do 2020. godinu i za njegovu realizaciju je predviđen budžet od 14.7 milijardi eura.

Više od četri miliona Evropljana ima mogućnost da putem programa Erasmus+ studira, putuje, radi ili obavlja praksu u inostranstvu.

Kroz program Erasmus+ podržavaće se svi vidovi transnacionalnih partnerstava između obrazovnih, trening i omladinskih institucija i organizacija kako bi se podstakla saradnja i smanjile postojeće razlike u Evropi. Takođe je planirana i podrška nacionalnim vladama u modernizaciji obrazovnog sistema, kao i pomoć pri sprovođenju reformu u oblasti obuke i radu sa mladima.

Erasmus+ okuplja sedam postojećih programa EU u oblasti obrazovanja, obuke i omladinske politike, ovo je prvi program koji će snažno promovisati sportske aktivnosti. Kao jedinstven program Erasmus+ nudi više mogućnost za saradnju u oblasti obrazovanja, obuke, rada sa mladima i sporta. Ovim programom uveliko su  olakšane procedure za dobijanje finansijskih sredstava.

Crna Gora će od septembra 2014. godine postati dio Erasmus+ programa, što će omogućiti institucijama, organizacijama i građanima naše zemlje da koriste mogućnosti koje ovaj program pruža. 

                                                                                                       

              (Dio teksta preuzet sa zvanične stranice Evropske komisije)