facebook  twitter

Creative@CBC

Creative@CBC (6)

NAZIV PROJEKTA - Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije, CREATIVE@CBC

VODEĆI PARTNER - Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“

PROJEKTNI PARTNERI - Razvojna agencija SI-MO-RA d.o.o. i Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid

PROGRAMSKI PRIORITET - PA4 Povećanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.

UKUPAN BUDŽET PROJEKTA / IZNOS EU KOFINANSIRANJA 595.214,00 EUR / 505.931,90 EUR

TRAJANJE PROJEKTA 01/06/2020 – 31/05/2022

Glavni cilj projekta: Razvoj mreže kreativnih industrija i osnivanje kreativnih centara s ciljem promovisanje novih poslovnih modela u svrhu podsticanja ekonomskog razvoja.
Specifični cilj projekta: Stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativnih industrija i međusektorske veze između IT, kulturne i tradicionalne industrije.
Rezultati projekta:
1. pristup znanju,
2. pristup tehnologijama,
3. uticaj na lokalnu i regionalnu politiku podrške kreativnim industrijama,
4. povećana dinamika kreativnih industrija i intenziviranje međusektorske interakcije.
Outputi projekta:
1. Mreža kreativnih industrija CREATIVE@CBC network
2. Kreativni centri na 3 lokacije – Prijedor, Podgorica i Sisak

Referenca na programsku stranicu: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/
Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Disclaimer: Izrada ove stranice sufinansirana je od strane Evropske unije. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Agencije za demokratski prosperitet - Zid i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ADP - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Tim projekta CREATIVE@CBC Vas poziva da se 12.03.2021. pridružite radionici namjenjenoj praktičarima kreativnih industrija iz Podgorice. Početak i lokacija radionice će biti naknadno definisana.
Mapiranje kulturnih i kreativnih industrija targetira zvanično registrovane subjekte, freelancer-e, start up timove i firme različitih oblasti kreativnih industrija kao što su vizuelne umjetnosti, dizajn, film, fotografija, arhitektura, računarsko programiranje, umjetnički i tradicionalni zanati i sl. Istraživanje će se zasnivati na zvaničnim podacima iz finansijskih izvještaja i neformalnih kanala.
Radionica u Podgorici biće organizovana radi prikupljanja povratnih informacija kreativne zajednice i donošenja zaključaka koji će se ticati interesa i zahtjeva kreativnih industrija.
Cilj radionice je utvrditi osnovne karakteristike i dobiti uvid u trenutno stanje kreativne industrije na području Podgorice, poput potreba kreativne industrije, njenih slabosti i prednosti te prijedloga i preporuka za podsticanje razvoja spomenute industrije.
Rezultati mapiranja biće objedinjeni u regionalnoj publikaciji koja će služiti kao osnova za ostale aktivnosti i saradnje planirane projektom, kao i definisanje novih inicijativa podrške, koje će se uputiti ključnim donosiocima odluka.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite na adresu creativelab4me@gmail.com najkasnije do srijede 10.marta 2021.

S poštovanjem,

Tim CREATIVE@CBC

Mapiranje kreativnih industrija u Podgorici sprovodi se u okviru regionalnog projekta CREATIVE@CBC sa ciljem utvrđivanja statusa i karakteristika kreativne industrije posmatranog područja. Fokus će biti na akterima u kreativnim industrijama i na pružaocima know-how usluga, odnosno registrovane subjekte, individualce zainteresovane za razvoj karijere u ovom sektoru, kao i freelancer-e.
Projekat CREATIVE@CBC osmišljen je sa ciljem stvaranja povoljnog okruženja za razvoj kreativnih industrija i međusektorske veze sa IT, kulturnom i tradicionalnom industrijom. Projekat je posvećen razvoju infrastrukture i opremanju kreativnog centra u Podgorici koji će raditi na razvoju zajednice koja okuplja freelancer-e, start up timove i firme različitih oblasti kreativnih industrija kao što su vizuelne umjetnosti, dizajn, film, fotografija, arhitektura, računarsko programiranje, umjetnički i tradicionalni zanati i sl.
Istraživanje se paralelno sprovodi u Prijedoru, Sisku i Podgorici, a rezultati istraživanja biće objedinjeni u regionalnoj publikaciji koja će služiti kao osnova za ostale aktivnosti i saradnje planirane projektom, kao i definisanje novih inicijativa podrške, koje će se uputiti ključnim donosiocima odluka.
Upitnik možete pronaći na sljedećem linku
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_EeUshBJ05d79lE9LK2RiHsGPG9hmlLKyMneOCMFW
8bL7YA/viewform
Unaprijed hvala na vremenu izdvojenom za popunjavanje ovog upitnika.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u srijedu, 28. oktobra 2020. organizovala najavnu konferenciju projekta Razvoj prekogranične mreže za saradnju kreativnih industrija CREATIVE@CBC “. Konferencija je imala LIVE prenos na Youtube kanalu organizacije koji je dostupan na linku https://www.youtube.com/watch?v=-poNXefGEvs&t=6076s.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid će u srijedu, 28. oktobra 2020. organizovati najavnu konferenciju projekta “Razvoj prekogranične mreže za saradnju kreativnih industrija -CREATIVE@CBC“.

Učešće na događaju uzeće predstavnici Ministarstva nauke Crne Gore, Ministarstva kulture Crne Gore, Glavnog grada Podgorica, Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA, Razvojne agencije Sisačko- moslavačke županije SIMORA, Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER), Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore, Upbeat Hub-a i evropske mreže Inovativno preduzetničkih centara The European Network of Living Labs.

WORKS TENDER
Adaptation of Creative Space in Podgorica
HR-BA-ME432:ZID/P-001
Montenegro, Podgorica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalni projekat “Razvoj prekogranične mreže za saradnju kreativnih industrija - CREATIVE@CBC“ osmišljen je od strane vodećih razvojnih organizacija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, PREDA, SIMORA i ADP-Zid.  

Planirano je da projekat podstakne ekonomski razvoj kroz podršku fizičkoj infrastrukturi i pristupu znanjima, kroz nove tehnologije, metodologije za podsticanje inovativnih procesa i olakšavanje međusektorske veze kreativnih industrija i drugih sektora prekogranične ekonomije.