facebook  twitter

Preduzetništvo za mlade

Da biste učestvovali u programu, trebalo bi da se prijavite putem web stranice www.erasmusentrepreneurs.eu.

Ovaj vodič je posebno razvijen kako bi Vam pružio pravac o tipu i nivou detalja informacija koje treba podnijeti kako biste osigurali visok nivo kvaliteta aplikacija.

Erasmus za mlade preduzetnike je program razmjene za preduzetnike koje finansira Evropska unija. Osoba kojoj ste Vi domaćin dobija grant i Vaše preduzeće nema nikakve troškove. Ovo Vam pruža priliku da podijelite iskustva sa novim preduzetnicima koji će raditi sa Vama u Vašoj sopstvenoj bazi. 

Da biste učestvovali u programu, trebalo bi da se prijavite putem veb stranice www.erasmusentrepreneurs.eu. 
Ovaj vodič je posebno razvijen kako bi vam pružio detaljne informacije o procesu registracije.
Ovaj program ti pruža šansu da radiš sa iskusnim preduzetnikom iz druge zemlje Evropske Unije kako bi poboljšali  vještine koje su ti potrebne za razvijanje biznisa. Tvoj boravak u inostranstvu može trajati između jednog i šest mjeseci.