facebook  twitter

PSIHOSOCIJALNI PROGRAMI

Stvaranje jednakih šansi za mlade i grupe koje su u riziku od isključenja kroz psihosocijalne servise i programe podrške u rješavanju životnih problema i zaštiti mentalnog zdravlja.

  • Servis za psihološku pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja i članovima njihovih porodica