facebook  twitter

Web4Yes

Cilj ovog poziva je poboljšanje efikasnosti organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu u preduzimanju inicijativa za unaprijeđivanje politika zapošljavanja mladih i preduzetništva na lokalnom nivou.

U periodu od 20. do 22. marta u Podgorici, u hotelu "Aurel" ADP-Zid je održao trening za predstavnike organizacija civilnog društva pod nazivom "Jačanje kapaciteta organizacija u oblasti politike zapošljavanja kroz razvoj javnih politika i javnog zagovaranja".

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid (ADP-Zid) poziva predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) da se prijave na trodnevni trening za jačanje kapaciteta organizacija upoznavanjem sa osnovama razvoja javnih politika i javnog zagovaranja u oblasti politike zapošljavanja, s posebnim akcentom na politiku zapošljavanja mladih.

ADP-Zid predstavlja regionalni nalaz "Aktivne mjere za zapošljavanje mladih - ključni izazovi javnih politika na Zapadnom Balkanu".

Drugi partnerski sastanak u okviru WeB4YES projekta održan je u periodu od 24. do 25. januara u Beogradu. Nakon što su predstavnici šest organizacija Zapadnog Balkana analizirali postignute rezultate tokom prve projektne godine, definisali su aktivnosti koje će se realizovati tokom 2019. godine.

Drugi Regionalni forum, koji se organizuje u okviru projekta WeB4YES, uspješno je održan u Draču, Albaniji, u periodu  19-21. novembra. Na forumu se govorilo o uslovima za razvoj preduzetništva i cjeloživotnog preduzetničkog učenja.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid u sklopu regionalnog projekta WeB4YES - Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support, nakon uspješno realizovanog prvog nacionalnog i prvog regionalnog foruma u Skoplju, organizovala je u hotelu “Aurel” drugi Nacionalni forum u cilju uspostavljanja otvorenog i konstruktivnog dijaloga na temu uslova za razvoj preduzetništva i razvoja i promocije cjeloživotnog preduzetničkog učenja.

Regionalni forum za zapošljavanje mladih, održan je u Skoplju, od 20. do 21. juna 2018.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid u sklopu regionalnog projekta WeB4YES - Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support organizovala je prvi Nacionalni forum u cilju uspostavljanja otvorenog i konstruktivnog dijaloga na temu kreiranja aktivnih mjera i povećanja zapošljavanja mladih.

U okviru projekta WeB4YESInicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanja mladih u Beogradu je 13. i 14. marta održan prvi sastanak sa predstavnicima partnerskih organizacija.