facebook  twitter

U Beogradu održan drugi partnerski sastanak u okviru WeB4YES projekta

29 jan 2019
4449 puta

Drugi partnerski sastanak u okviru WeB4YES projekta održan je u periodu od 24. do 25. januara u Beogradu. Nakon što su predstavnici šest organizacija Zapadnog Balkana analizirali postignute rezultate tokom prve projektne godine, definisali su aktivnosti koje će se realizovati tokom 2019. godine.

Naime, tokom ove godine realizovaće se kampanja zagovaranja sa ciljem da se utiče na izmjene postojećih ili usvajanja novih zakona i propisa, a koje se odnose na oblast zapošljavanja mladih i razvoja preduzetništva za mlade. Takođe, organizovanjem dvodnevnih obuka biće podržane organizacije civilnog društva na teme vezane za unaprjeđivanje politika zapošljivosti mladih, kao i zagovaračke kampanje. Pored obuke, organizacije civilnog društva biće podržane i putem finansiranja projekata, koje će podnositi Konzorcijumu partnera.
Pored navedenih aktivnosti, u narednom periodu će se promovisati WeB4JOBS regionalna platforma posredstvom koje će mladi biti u mogućnosti da dobiju informacije i savjete o mogućnostima za zaposlenje, prakse, obrazovanje i mobilnosti.
Koordinator projekta WeB4YES je Beogradska otvorena škola, a partneri na projektu su Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (Crna Gora), Lens (Kosovo), Asocijacija Beyond Barriers (Albanija), Institut za omladinski razvoj – KULT (Bosna i Hercegovina), Nacionalni omladinski savjet Makedonije i Međunarodni centar Olof Palme (Švedska).