facebook  twitter

SEVstrani mladi

Stres se najčešće određuje kao fiziološka i psihološka reakcija čovjeka na stimuluse iz okruženja. Za tu reakciju suštinsku važnost ima personalni doživljaj stresa, prije svega emocije koje stres izaziva kod pojedinca. To kako ćemo reagovati na stres zavisi od našeg iskustva, ličnih kapaciteta, trenutnog raspoloženja i od mnogih drugih svojstava naše ličnosti.

Socio-emocionalne vještine učenja su vještine vođenja pregovora, rješavanja konflikata, razmjene mišljenja i prihvatanja tuđih vrijednosti koje se razlikuju od vlastitih.

Kontrolisanje emocija je identifikovanje, upravljanje i odgovaranje na njih na način koji im dozvoljava da postanu korisni aspekti našeg unutrašnjeg iskustva. Kontrolisanje emocija je jedna od 28 transverzalnih vještina koje ti pomažu da izgradiš uspješniju karijeru.

Opšte prihvaćen ali pogrešan stav je da je za uspjeh potreban jedino intelekt! Naše škole i kultura oslanjaju se isključivo na akademske sposobnosti, zanemarujući emocionalnu inteligenciju i niz drugih osobina koje, takođe, u velikoj mjeri utiču na našu sudbinu i predstavljaju osnovnu pretpostavku za obrazovanje.

U periodu od 24. do 25. februara 2021. godine organizovana je dvodnevna obuka za vršnjačke edukatore na temu „Razvoj socio-emocionalnih vještina“ u hotelu Bošković.

ADP – Zid poziva sve mlade ljude od 15 do 23 godina starosti koji žele da ovo izazovno starosno doba ispune osnaživanjem svojih kapaciteta kako bi doprinijeli postizanju sopstvenih ciljeva da se prijave za učešće na projektu „SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)“ kojim želimo da istaknemo važnost razvoja socio-emocionalnih vještina kod mladih ljudi. Projekat će započeti dvodnevnom obukom vršnjačkih edukatora.

Predstavnici ADP-Zida Ana Bulatović i Vukašin Rakočević su 03. decembra 2020. godine posjetili JU Gimnaziju na Cetinju i govorili su o raznim projektima i aktivnostima koje planiraju da realizuju.

Projekat „SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)“ se realizuje u oblasti društvene brige o mladima, a doprinosi realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o mladima i Strategijom za mlade 2017-2021.