facebook  twitter

SEVstrani mladi

Ljudi su socijalna bića. Kvalitet našeg društvenog života je aspekt koji se značajno odražava na naše mentalno zdravlje i osjećaj sveopšteg zadovoljstva i ispunjenosti. Nasuprot tome, kada potrebu za društvom ne zadovoljavamo na adekvatan način, otvaramo vrata stresu, anksioznosti, usamljenosti, osećaju bezvrijednosti, odbačenosti, depresivnosti.

Društvene mreže sastavni su dio savremenog načina života kod gotovo svih generacija. Toliko su postale rasprostranjene i lako dostupne da se vjerovatno svi nekad zapitamo kako smo uopšte do nedavno bez njih funkcionisali.

Emocije nisu osjeti/senzacije: osjeti su elementarni opažaji koji nastaju nadraživanjem čula, tako što određeni stimulusi nadražuju čulne receptore koji su raspoređeni po koži i u unutrašnjim organima. 

Predstavljamo vam pet strategija za efikasno upravljanje emocijama.

Kreativnost je, prema prihvaćenoj teoriji, mentalni proces stvaranja novih ideja, pojmova ili rješavanja problema…Može se posmatrati iz više aspekata od svakodnevnog ponašanja pojedinca, iz ugla socijalne psihologije, filozofije, umjetnosti, istorije do ekonomije i politike.

Pametne poslovne odluke podrazumijevaju da ste veoma dobro upoznati sa materijom gradiva.
Kada budete imate dovoljno informacija o svakoj socijalnoj mreži ponaosob biće vam neuporedivo jednostavnije da definišete načine nastupa na svakoj od njih. Tada ćete lakše znati odgovor na čitanje da li su vam potrebne društvene mreže i koje društvene mreže su vam potrebne.

Pismenost se tradicionalno odnosila na sposobnost čitanja i pisanja. U digitalnom svijetu pismenost znači razumjeti tehnologiju i umjeti se njome služiti. Digitalna pismenost se odnosi na sposobnost pronalaženja, korišćenja i kreiranja informacija preko interneta na smislen i koristan način.

Potpuno prevazilaženje stresa nije moguće, isto kao što nije moguće osloboditi se svih frustracija. Svako od nas je ponekad pod stresom i stres je sastavni dio života. Život bez stresa nije moguć, te je, takođe, nemoguće i potpuno prevazilaženje stresa. Nije, međutim, problem u tome što stres ne možemo prevazići u potpunosti, problem je u tome što ljudi ne znaju kako da se sa njim nose.

Smatra se da je u danjašnjim uslovima gotovo nemoguće biti van uticaja stresova i stresnih situacija. I pored toga, postoje osobe koje izlaze na kraj sa ovakvim načinom života i kod kojih posledice stresa ne možemo utvrditi ili su minimalne. Sa druge strane, značajan je procenat onih koji podležu negativnom uticaju stresa i kod kojih možemo verifikovati somatske i/ili psihološke posledice. Koji će ishod biti, zavisi od nekoliko činioca.

Samopouzdanje nije urođena osobina, ona se stiče vremenom i radom na sebi. Prije svega, to je način razmišljanja i svijest o sopstvenim kvalitetima.