facebook  twitter

SEVstrani mladi

Asocijacija za demokratski prosperitet Zid (ADP-Zid) sprovodi istraživanje u okviru projekta "SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)" sa ciljem ispitivanja potreba mladih, stepena razvijenosti socio-emocionalnih vještina, kao i na koji način se mogu unaprijediti.

Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (ADP-Zid) poziva sve mlade ljude od 15 do 23 godine da se prijave za učešće na tri edukativne radionice pod nazivom „Unaprijedi svoje vještine“.

Predstavljamo vam pet ključnih faktora važnosti tima.

Čest problem koji se javlja u porodičnoj komunikaciji je postojanje takozvanih visoko ritualizovanih odnosno ustaljenih pogrešnih obrazaca komuniciranja koji obično dovode do eskalacije sukoba ili do povlačenja sa osjećanjem ljutnje i povređenosti.

Da bi ste otkrili kako se neko osjeća, šta namjerava ili zašto se ponaša na određeni način u konkretnoj situaciji, nije neophodno da budete psiholog, stručnjak ili ekspert za ljudsko ponašanje. Vama je priroda već dala taj dar, ali ste vi odavno prestali da ga korstite onakako kako bi ste mogli. Taj dar postoji i dalje u vašem unutrašnjem djetetu.

U nekim situacijama je korisno a ponekad i neizbježno da iznesemo svoje stavove, mišljenja i kritike. Kritiku upućujemo drugima ili sebi, onda kada procjenjujemo da nešto nije uredu, da se nešto ne odvija na način na koji mi smatramo da bi bilo dobro da se odvija. Pored toga zašto kritikujemo, veoma važan aspekt kritike je i način na koji to činimo.

Zavisnost od društvenih mreža javlja se u sklopu Internet zavisnosti i dio je današnjice koji ne možemo ignorisati i negirati.

Većina ljudi u današnje vrijeme koristi neku od društvenih mreža, ili više njih, bez obzira na to o kojoj starosnoj grupi se radi. Sa ekspanzijom pametnih telefona, njihova upotreba je postala još rasprostranjenija. Međutim, to ujedno znači i da je pristup društvenim mrežama na samo jedan klik od nas, čime smo predisponirani i za razvijanje zavisnosti od istih.

Samopouzdanje se razvija i mijenja tokom života. Te promjene su kvalitativne i nastaju kao posledica sticanja životnog iskustva, interackcije sa drugima i promjena na unutrašnjem planu osobe koja sazrijeva i razvija se. Svaka osoba se nužno menja sa godinama, mijenja svoja shvatanja, stavove, vrijednosti i priroritete u životu. Kako se to odražava na samopouzdanje?

Sindrom sagorijevanja smatra se posledicom savremenog načina života i nemogućnosti osobe da na adekvatan način odgovori na različite svakodnevne izazove. Kroz ovaj sindrom tijelo nam poručuje da mu je potreban odmor, predah, određena promijena. Uglavnom se vezuje za poslovni kontekst. Međutim, ovo stanje može biti u vezi sa različitim životnim segmentima u kojima su stres i pritisci kontinuirani.