facebook  twitter

Asertivnost i asertivna komunikacija

10 maj 2021
8804 puta
Asertivnost i asertivna komunikacija su nešto što vam u neprijatnim situacijama sa ljudima može mnogo pomoći. Asertivno ponašanje je izuzetno korisno kada želite da se zauzmete za sebe i svoja prava, a pritom ne povrijedite druge.
 
Asertivnost značenje
 
Ne postoji adekvatan prevod za riječ asertivnost, možda ćete je najlakše razumjeti kroz ponašanja koja su suprotna od asertivnog: pasivno i agresivno.
Kada se neko ponaša agresivno, on svoje potrebe ostvaruje po svaku cijenu, ne vodeći računa o drugim ljudima.
Pasivno ponašanje se ogleda u povlačenju pred drugim ljudima i nezauzimanju za sebe. To su ljudi koje drugi, agresivni, gaze na razne načine, zato što ne umiju da se zauzmu za sebe.
 
Zašto je asertivnost važna?
 
Kada je neko asertivan, kada se zalaže za sebe, za svoje potrebe. Kada jasno govori šta želi i šta ne želi to podstiče njegovo samopouzdanje jer svakog dana imam mnoštvo situacija u kojima se osjeća dobro i moćno. Osjeća se dobro zato što se zauzeo za sebe, zato što je uspio da iskomunicira na način koji je zadovoljavajući, i to naravno gradi i njeguje samopouzdanje.
 
Sa druge strane, neko ko ne umije i boji se da se zauzima za sebe to ne radi, i svakog dana se sreće sa mnoštvom situacija u kojima se osjeća neuvaženo, nemoćno, bespomoćno. I to se odražava na samopouzdanje ali u negativnom smjeru. Kada neko stalno doživljava takve situacije njegovo samopouzdanje opada i dolazi na jedan veoma nizak nivo.
 
Kako se razvija asertivnost?
 
Jedna od najvećih prepreka u razvijanju asertivnosti je nedostatak svijesti o tome da imamo asertivna prava. Kada neko uopšte nema taj koncept da je u redu da se zauzima za sebe, da je u redu da kaže šta mu treba, šta ne želi…tada to jednostavno neće ni raditi.
 
Prvi korak u razvijanju asertivnosti je da osoba usvoji stav, i da stvarno povjeruje u to (za šta nekad treba vremena), da je u redu da se zauzima za sebe, da je u redu da ima potrebe, da je u redu da nešto ne želi da uradi.
To su neka osnovna asertivna prava za koja je veoma bitno da osoba zaista istinski vjeruje da ih ima, jer će se onda ponašati u skladu s tim.
Kada neko ne vjeruje da ima neka prava i duboko u sebi veruje da to nije u redu, može da pročita nešto o asertivnosti, pokuša to da primijeni i kaže nešto možda tehnički ispravno. Te rijči zvuče asertivno ali to nije podržano emocijom, nije podržano stavom, tonom i zato nema efekta.
 
Izuzetno je važno da neko zaista vjeruje da je prirodno, kao što jeste, da ima asertivna prava.
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)