facebook  twitter

Studija o pravu na vodu - online verzija

24 jun 2019
13243 puta

Asocijacija za demokratski prosperitet Vam sa zadovoljstvom predstavlja Studiju o ljudskom pravu na vodu, koju je napisao Vladimir Bošković. 

Kao dio kampanje za pravo na vodu, ADP-Zid je smatrao za svrsishodnim da sačini ekspertsku analizu osnovnog prava na vodu, na pristup vodi i na sanitarije, koja će biti sveobuhvatna i koja će sadržati dobre prakse u normatizovanju ovog prava. Na narednim skupovima je moguće preuzeti studiju o pravu na vodu u tvrdoj kopiji. 

Link za skidanje studije je u nastavku...