facebook  twitter

Tekst nacrta Rezolucije o zaštiti prava na vodu

12 jun 2019
12734 puta

ADP Zid je, u saradnji s pravnim ekspertima, pripremio nacrt Rezolucije o zaštiti prava na vodu. Ova rezolucija je namjenjena za lokalne samouprave, i prvi je korak ka konstitucionalizaciji prava na vodu. 

Rezolucija sadrži 10 članova, pravnu osnovu i obrazloženje za donošenje. U njoj su sadržani svi aspekti kampanje: da se garantuje ljudsko pravo na vodu; da se spriječi privatizacija vodnih resursa i vodovoda; da se ovim resursima upravlja odgovornije i savjesnije; da građani imaju više uvida u upravljanje ovim resursom od velikog značaja za javnost i da se voda zaštiti od ljudskog nemara. 

Ova Rezolucija je namjenjena za Podgoricu, Cetinje i primorske opštine. 

S obzirom da je u pitanju nacrt, tekst podliježe promjenama i dopunama. U priogu možete naći nacrt Rezolucije o zaštiti prava na vodu.

ADP Zid tim