facebook  twitter

Održana javna debata o pravu na vodu

31 maj 2019
12698 puta
ADP-Zid je u četvrtak 30. maja organizovao javnu debatu na temu „Da li gubimo pravo na vodu ako u perspektivi privatizujemo ovaj resurs?“, koja je bila održana u Hotelu Centreville. Na debati su bili prisutni predstavnici nadležnih institucija iz oblasti vodoprivrede, predstavnici vodovoda, partija i civilnog sektora.
Debata je obuhvatila sve aspekte kampanje; da se voda zaštiti i garantuje pravo na vodu, spriječi privatizacija vodovoda, odgovornije i savjesnije upravlja vodnim resursima i zaštite vodni resursi od daljeg zagađenja.  Priutni su aktivno učestvovali u debati i dali veliki doprinos u utvrđivanju trenutnog stanja informisanosti i interesovanja javnosti u vezi prava na vodu, osnovnog ljudskog prava. 
 
Debati je prisustvovao Filip Makrid, direktor DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, koji je okupljenima saopštio da privatizacija vodovoda u Podgorici ne dolazi u obzir i da prirodni monopol kao što je voda, nipošto ne smije biti dat ma upravljanje privatnim operaterima. Međutim, iskazao je da neki sporedni poslovi koje obavlja vodovod, kao na primjer naplata dugovanja može biti data privatnim kompanijama, ali da ključni aspekti vodosnabdjevanja, kao što su isporuka vode, ispitivanje kvaliteta vode, održavanje i ulaganje u mrežu moraju biti u javnom vlasništvu i rađeni isključivo u interesu građana.. 
 
Ivan Mijanović, geograf iz Nikšića, napravio je prvu 3D mapu faktora zagađenosti jednog riječnog sliva, u vidu gornjeg sliva rijeke Zete. Istraživanje pokazuje ogroman broj zagađivača na svim rijekama obuhvaćenim ovim slivom, koji i pored insistiranja civilnog sektora i građana još uvijek nisu sanirani. 
 
Prisutni su najviše pitanja imali u vezi nadležnosti i odgovornosti za mnogobrojne greške i propuste u oblasti vodosnabdjevanja i upravljanja vodnim resursima koje su bile načinjene u prošlosti. Međutim, nadležnost nad upravljanjem vodama je, kako je to objasnila Zorica Đuranović, načelnica Dirkecije za upravljanje vodama u okviru Ministarstva poljoprivrede, podijeljeno na više ministarstava, uprava i direkcija, te je stoga pri određivanju odgovornosti u cezi sa slučajevima nepoštovanja zakona iz ove oblasti potrebno utvrditi koja institucija je nadležna za datu situaciju. 
 
Na debati se raspravljalo o Rezoluciji o zaštiti prava na vodu, koju ADP-Zid planira da stavi na dnevne redove skupština opština u Podgorici i primorskim opštinama. Ova rezolucija obavezuje opštine da ne dozvole privatizaciju vodovoda, da se odgovornije i savjesnije upravlja vodovodima, da se ljudsko pravo na vodu ne smije ugroziri i da se javnost što više upozna s važnošću ove teme. Rezolucija će biti prvi korak ka konstitucionalizaciji prava na vodu.