facebook  twitter

Održan Erasmus+ Informativni dan za mlade

23 dec 2022
4851 puta

U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije i ADP Zida, i u saradnji sa Kancelarijom za mlade, Glavni grad Podgorica, 21. decembra je u prostorijama Narodne biblioteke “Radosav Ljumović” održan Informativni dan, koji je imao za cilj da upozna sve relevantne stakeholdere sa mogućnostima koje nudi Erasmus+ program za organizacije i institucije omladinskog sektora.

U uvodnom dijelu govorili su Vanja Drljević, ispred Nacionalne Erasmus+ kancelarije, Sanda Rakočević ispred ADP-Zid, Danijela Vujošević, ispred Ministarstva sporta i mladih, kao i Ksenija Borilović ispred Kancelarije za mlade Glavnog grada.

Program Erasmus+ su predstavili Rina Muhaj, ispred Nacionalne Erasmus+ kancelarije, koja je govorila o mogućnostima izgradnje kapaciteta i virtuelne razmjene, kao i Milena Šćepanović ispred ADP-Zid koja je govorila o mogućnostima mobilnosti za mlade.

Tokom događaja svoja iskustva su predstavili i predstavnici omladinskih organizacija/organizacija za mlade, učesnice u Erasmus+ program, među kojima: Centar za omladinsku organizaciju, NVO Prima i Cazas, kao i organizacije i lokalne samouprave koje manje učestvuju u programu Centar za afirmaciju RE populacije, Eduko plus, Opština Tuzi, Opština Tivat, Mreža za omladinski aktivizam, koje su otvorile dijalog o njihovim potrebama i poteškoćama učešća u programu, kao i iskustva dijelovanja sa mladima.