facebook  twitter

Nastavak saradnje sa međunarodnim partnerima na temu razvoja politika adekvatnog stanovanja i prava na vodu

10 dec 2020
62267 puta

Globalna platforma Right to the city, Habitat international Coalition i United Cities and Local Governments organizovali su kolektivni dijalog između specijalnih izvjestilaca Ujedinjenih nacija, organizacija civilnog društva i lokalnih i regionalnih vlada četvrtog decembra ove godine.

Nadovezujući se na prethodnu saradnju koju su tri organizacije i njihovo članstvo ostvarili sa različitim nosiocima mandata, ova inicijativa imala je za cilj jačanje i podršku njihovom radu, identifikovanje mogućih područja i kanala saradnje, kao i saradnju sa organizacijama civilnog društva i lokalnim samoupravama pod okvir Prava na stanovanje i Prava na grad.

U ime Asocijacije za demokratski prosperitet – Zid učestvovao je Igor Milošević koji je doprinio diskusiji upoznavajući druge učesnike za situacijom u Crnoj Gori, ističući nedostatke i probleme sa kojima se Crna Gora suočava, a u vezi politika i prava na stanovanje i vodu.

Ova diskusija predstavlja početak povezivanja kroz spektar prava na stanovanje i prava na grad.

UIzmeđu ostalih, učesnici ove diskusije su bili specijalni izvjestioci UN-a, i to Balakrishnan Rajagopal, specijalni izvjestilac UN-a za pravo na adekvatno stanovanje, Pedro Arrojo-Agudo, specijalni izvjestilac UN-a za ljudska prava na bezbjednu vodu za piće i sanitarne uslove, Felipe Gonzalez Moralez, specijalni izvjestilac UN-a za ljudska prava migranata i Victor Madrigal-Borloz, nezavisni ekspert UN-a za zaštitu od nasilja i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Posebna pažnja je usmjerena na dalji rad i ono na čemu će se on zasnivati. Svi učesnici su istakli osnovne prioritete u daljem radu, posebno kad je pitanju izvještaj čije objavljivanje može da se očekuje u martu 2021. godine.
Specijalni izvjestilac UN-a za ljudska prava na bezbjednu vodu za piće i sanitarne uslove je posebno istakao da će se posvetiti problemu toksikacije rječnih tokova, na šta se predstavnik Zid-a nadovezao i naglasio značaj zaštite, ne samo već zagađenih voda i rječnih tokova, već i onih rijeka koje još uvijek nisu zagađene ali im prijeti takva opasnost zbog sve većeg interesovanja za ulaganje u mini hidroelektrane. Napomenuo je da je upravo takva situacija u Crnoj Gori, koja je jedna od onih država koja je bogata vodom i čije vode treba da se zaštite prije njihove toksikacije i stavljanja rječnih tokova u cijevi. Takođe je napomenuo važnost razvoja adekvatnih politika stanovanja i i sveukupne potrebe za usmjeravanje pažnje na politiku stanovanja i to sve na nivou Ujedinjenih nacija.

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid se raduje kontinuiranoj i produbljenoj saradnji sa Ujedinjenim nacijama, koja je ostvarena ranije i to učešćem bivšeg izvjestitelja Ujedinjenih nacija za pravo na adekvatno stanovanje Leilani Fahra na konferenciji na temu Adekvatno stanovanje na Zapadnom Balkanu na kojem je potpisana deklaracija o saradnji između regionalnih i međunarodnih partnera poput HIC-a i Right to the city-a.