facebook  twitter

Mentoring under construction! Seminar, Bukurešt

24 jan 2020
11738 puta

Resursni centar Evropske inicijative za solidarnost u saradnji sa rumunskom Nacionalnom agencijom za Evropsku inicijativu za solidarnost, organizuje seminar koji je namijenjen omladinskim radnicima, trenerima, volonterskim mentorima.

Cilj treninga je jačanje sistema podrške za mentore, razvoj znanja i vještina osoba koje su direktno uključene u sistem podrške EVS volontera.

Trening će se održati u Bukureštu, u periodu od 24-26. marta 2020.

Rok za prijavu: 10. februar 2020.

Dodatne informacije, kao i način prijavljivanja možete pronaći na sledećem linku:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mentoring-under-construction.8449/