facebook  twitter

DIGI YOUTH Portal

29 okt 2019
13379 puta

Portal DIGI YOUTH na koji ste naišli, vjerovatno u vašoj potrazi za resursima o digitalnim alatima i online učenju, kreirala je i vodi ga Jugoistočna evropska mreža mladih (SEEYN). Vizija je bila da se kreira mjesto gdje bi omladinski radnik, trener, edukator ili mlada osoba, mogao da nađe teorijske i praktične inpute o digitalnim alatima u vezi sa omladinskim radom i neformalnim obrazovanjem.

Takođe, namjera je da se pruži prostor zajednici koja je zainteresovana za upotrebu i stvaranje digitalnih alata za omladinski rad i neformalno obrazovanje, kako bi rasli zajedno sa rastom sadržaja ovog portala.

DIGI YOUTH portal je dio projekta „Youth Work in Progress“, podržan od strane EU kroz Erasmus + program, ali ovo nije prva inicijativa koju je SEEYN imao u oblasti digitalnog omladinskog rada i e-učenja u neformalnom obrazovanju.

Sadržaj ovog portal

Na početnoj stranici ćete primjetiti da postoje dvije glavne teme koje su obuhvaćene - online učenje i digitalni alati.

Online učenje obuhvata informacije koje su vam potrebne ako želite da kreirate online obrazovni sadržaj, bilo da planirate webinar na određenu temu, online kurs ili kreirate složenu platformu za učenje putem interneta. Ovdje SEEYN nudi razumijevanje i pristup on-line učenju u neformalnom obrazovanju, dijele sopstvena iskustva organizacija članica i partnera, daju nekoliko tehničkih savjeta i trikova, ali i pozivaju zajednicu omladinskih radnika, trenera za omladinski rad, nastavnika i stručnjaka da dijele njihova iskustva i poglede na tu temu.

Digitalni alati nude resurse koji bi vam mogli biti od pomoći ako želite da obogatite svoje aktivnosti online i off-line digitalnim alatima. Ovdje možete pronaći odgovore na sledeća pitanja „Zašto koristiti digitalne alate u omladinskom radu i neformalnom obrazovanju?“ ili „Kako da izaberem odgovarajući alat za svoju aktivnost?“. U slučaju da vam treba inspiracija za odabir određenog alata, na raspolaganju vam je Toolbok digitalnih alata.


Portal DIGI YOUTH rezultat je zajedničkih napora partnera uključenih u projekat „Youth Work in Progress“:

South East European Youth Network
Beyond Barriers Association
Intercultural Association NUR
Association of Active Youths of Florina
Association for Democratic Prosperity - Zid
Ideas Factory Association
Youth Cultural Center - Bitola
Youth center BIT, social enterprise
Local Democracy Agency Sisak
Vojvodina Enironmental Movement
NGO Creativitas
Sakarya University Life-Long Learning Center
Educational center - Krusevac
Youth Resource Centre Tuzla

 

#erasmus+ #SEEYN #youthworkinprogress