facebook   twitter

Volonterski rad

10 okt 2017
29534 puta

Volonterski rad, koji se jednostavno naziva „volontiranje,“ izuzetno je bitan i obnovljiv resurs za rjesavanje drustvenih problema zivotne sredine u svijetu. Dijapazon obavljanja ove vrste rada je ogroman i doprinos kojim se na ovaj nacin poboljsava kvalitet zivota u raznim zemljama jos je i veci.

UN i CoE volonterski rad definisu na sljedeci nacin:

„Volontirski rad neprofitna i neplacena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice i cijelog drustva (po deklaraciji Ujedinjenih Nacija (UN - United Nation) i Savjeta Evrope (CoE - Council of Europe).

Karakteristike volonterskog rada su:

  • da volonter izvrsava odredenu aktivnost svojom voljom;
  • ne postoji zarada niti bilo kakva novcana nadoknada za usluge koje su pruzene;
  • da doprinosi dobrobiti svoje zajednice ulaganjem ili poklanjanjem svog vremena i svojih kompetenci
  • postoje koristi za drustvo ili trecu stranu kao rezultat ove aktivnosti.“

Volonterizam je vrlo znacajan ekonomski resurs koji doprinosi izgradnji kapaciteta institucija i pojedinaca, doprinosi razvoju lokalne zajednice, utice na ekonomski razvoj, smanjenje nezaposlenosti, smanjenje siromastva, ocuvanje zivotne sredine. Iako postoje brojni dokazi da volontiranje utice na najmanje nekoliko najznacajnijih elemenata izgradnje civilnog drustva, izuzetno je znacajno da cjelokupna zajednica razumije znacaj volonterskog rada. Volontiranje je srz demokratije i znacajan segment u razvoju drustva. Volonterski sektor u zemljama EU u prosjeku doprinosi oko 5% BDP-a nacionalnim ekonomijama.

Volontiranje je sastavni dio drustvene strukture i naseg nasleda, podrzava osnovne vrijednosti inkluzije i aktivnog ucesca gradana. Vazan je kreator ljudskog i drustvenog kapitala, put ka integraciji i zaposljavanju i kljucni faktor za poboljsanje socijalne kohezije. Volontiranje je veoma vidljiv izraz evropskog drzavljanstva i nacin kako volonteri doprinose oblikovanju drustva i pomazu ljudima kojima je ova pomoc korisna i potrebna.

Volontiranje donosi i niz znacajnih dodatnih vrijednosti drustvu, ali i samim volonterima Volontiranje:

  • je veoma bitan resurs za bavljenje Milenijumskim razvojnim ciljevima.
  • moze da pruzi usluge koje ne pruzaju tako lako placeni radnici, kao sto su mentorisanje ili pruzanje uzora.
  • podstice drustvenu solidarnost, drustveni kapital, politicki legitimitet i kvalitet zivota u jednom drustvu.
  • moze da posluzi kao sredstvo za promociju drustvene inkluzije i integracije.
  • pruza osjecaj licnog zadovoljstva, ispunjenja, dobrobiti i ukljucenosti u drustvo.
  • predstavlja vaznu obuku i iskustvo prilikom razvijanja kljucnih kompetenci i sticanja radnih vjestina i specificnih znanja.