facebook  twitter

Reagovanje povodom odluke Vlade o usvajanju prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju

16 jun 2017
29492 puta

ADP-Zid aktivno prati uticaj zakonskih reformi na proces zapošljavanja mladih u Crnoj Gori i regionu, povodom odluke Vlade o usvajanju prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju htio bi da ukaže na nekoliko vrlo zabrinjavajućih detalja.

ADP-Zid je,povodomjavnog pozivastručnoj i laičkoj javnosti za učešće u raspravi o tekstovima nacrta zakona iz oblasti obrazovanja, uputioMinistarstvu prosvjete prijedloge na Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju. Prijedlog Zakona izglasan je danas, na 30. sjednici Vlade, bez prethodnog davanjaizvještaja konsultacija od strane Ministarstva prosvjete, koje je bilo dužno da obavjavi izvještaj 10 dana od kraja javne rasprave,što je suprotno Uredbi o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona.

 

Na argumentovane prijedloge za unapređenje zakonskog teksta nijesmo dobili obrazloženje o njihovoj neprihvatljivosti. Stoga ćemo podsjetiti javnost da je ADP-Zid predložio da se novim zakonskim rješenjem praktična nastava ne nameće kao obaveza od 25% u odnosu na ukupnu opterećenost studenata, već da se praktična nastava organizuje u skladu sa mogućnostima,a u zavisnosti od ishoda učenja po pojedinom studijskom programu i menadžerskim kapacitetima fakulteta.Rješenje koje smo predložili nastalo je iz objektivne zabrinutosti kvalitetnog sprovođenja praktične nastave i želje da praktična nastava ne predstavlja samo normu i to posebno kada se radi o praktičnoj nastavi koja se sprovodi van fakultetske jedinice.

Iako praktična nastava predstavlja bitan aspekat obrazovanja, smatramo da će predloženo rješenje u procesu sprovođenja naići na mnoge prepreke u primjeni. Kreiranje obaveznosti praktične nastave na svakom predmetu fakultetske jedinice, rezultiraće preopterećenošću ne samo nastavnog osoblja, već i javnog i privatnog sektora od kojeg se očekuje aktivna uloga u procesu odrađivanja praktične nastave. Iz tog razloga, kao rješenje pitanja praktične nastave predložili smo da fakultetske jedinice osnivaju odjeljenja Karijernog centrakoja bi omogućila bolju i kvalitetniju organizaciju praktične nastave, posebno kada se radi o praktičoj obuci van fakultetske jedinice. Ovakav model se već testira u okruženju, daje određene rezultate i predstavlja kvalitet kojim se fakulteti mogu isticati u odnosu na konkurenciju. To bi zasigurno skinulo obaveznost osiguranja održavanja praktične nastave što bi podiglo kvalitet u posredovanju, sklapanju i praćenju ispunjavanja ugovornih obaveza o praktičnoj nastavi i osposobljavanju kod drugih pravnih lica.

Računica koja se izvodi iz predloženog rješenja dovoljno je slikovita. Za dobijanje Bechelor diplome potrebno je 180 ETCS kredita. U okviru trogodišnjih studija predloženim rješenjem predviđeno je 1.350 sati rada na praktičnoj nastavi za tri godine, odnosno 450 sati po godini ili nešto iznad 56 radnih dana u toku akademske godine studija.Imajući na umuprijedlog Univerziteta Crne Gore za upis u 2017/2018, kojimje planiran upis 3 486 studenata, samo od januara do maja 2018 godine biće potrebno organizovati blizu 200.000 (dvijestotinehiljada) radnih dana prakse, samo za studente sa Univerziteta Crne Gore. A gdje su studenti privatnih fakulteta koji imaju identičnu obavezu? Da ne razmišljamo da će početkom 2020.godine ovo biti trostruko veći broj radnih dana, samo za osnovne studije, neračunajući studente na master studijama, za koje je takođe neophodno obezbijediti obaveznu praksu.

Pitanje je koliki dio može da absorbuje naša privreda, a koliko će nastavnih baza biti organizovano na samim fakultetskim jedinicama

Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju morale su da predvide da ustanove visokog obrazovanja prije svega vode računa da se sprovođenje praktične nastave izvodi na način da garantuje studentima kvalitet.

Stoga smatramo, da bez obzira da li se predloženo rješenje usvoji ili ne, potrebno je osigurati kvalitet prakse van fakulteta kroz efikasan monitoring i praćenje ishoda praktičnog učenja, kao imentorisanja dodjele bodova sakupljenih kroz praksu. Zato i pozivamo Univerzitet da obrati pažnju na ovaj segment. Jedno od rješenja može biti izrada standardizacije procedure koja bi pratila Ugovore koji će fakulteti nuditi poslodavcima.

Ispred ADP-Zid,
Igor Milošević
Razvoj programa
igor_milosevic@zid.org.me