facebook  twitter

Wimoov-platforma za povećanje mobilnosti kod ljudi sa poteškoćama u načinu prevoza

31 mar 2017
19006 puta

Društvene inovacije predstavljaju novi način stvaranja mogućnosti za zapošljavanje mladih, posebno onih u riziku od društveno-ekonomskog isključenja. Da bismo predstavili primjere dobre prakse u procesu zapošljavanja mladih, u okviru YOUSEE platforme, u toku prethodne dvije godine sakupili smo hronike koje su prikazale kako drugačije promišljanje, društvene inovacije i društveno preduzetništvo mogu dovesti do rješavanja problema nezaposlenosti. „Kralji ulice” upravo predstavlja jedan od takvih primjera.

 

Mobilnost kandidata predstavlja veliki faktor kod zapošljavanja. S jedne strane kandidatima je poželjno da su mobilni kako bi se uklopili socijalno i profesionalno u novu radnu sredinu, a s druge strane preduzeća to zathjevaju od kandidata tj da, u najmanju ruku imaju vozačku dozvolu B kategorije, idealno sopstveni automobil, jer u sklopu opisa posla preduzeće predviđa puno poslovnih putovanja.
Danas, u Francuskoj više od 7 miliona aktivnih nezaposlenih se nalazi u poteškoćama u načinu prevoza, među kojima su i mladi koji se nalaze suočeni sa tim problemima.

Asocijacija Wemoove pruža podršku nezaposlenima koji su u poteškoćama oko mobilnosti (nedostatak dozvole, auta, bicikla, pokvareno auto i slično) da pronađu najbolje rješenje oko odlaska na posao, poslovni sastanak i sl i time bi doprinijeli povećanju jednakih mogućih ujedno smanjili negativni efekat na životnu sredinu.

Wimoova platforma se oslanja na razvijenu mrežu kako javnih partnera (Opštine, Generalni savjeti…) tako i privatnih partnera (Total, Renault,...), i drugih aktera koji djeluju za socijalnu i profesionalnu uključenost nezaposlenih (Biro rada, Lokalne Misije, i druge NVO kao i školske ustanove).

Kako bi se na najbolji mogući način razumjele individualne potrebe korisnika, savjetnik za mobilnost priprema Bilan Kompetenci(ja) o Mobilnosti kako bi na osnovu njega izradio socijalni program, najbolje adaptiran, mogućnostima kandidata (socijalnim, ekonomskim, geografskim isl) i njegovih potreba u sklopu opisa poslovnih obaveza, i tako sa korisnikom zajednički donose kratkoročna ili dugoročna rješenja u cilju povećanja mobilnosti.

Čim se takav bilans odradi, osoba se preusmjerava u drugi servis ili u kombinaciji sa sva tri servisa koji pružaju sledeće vrste usluge:
1.Servis solidarnosti, koji pruža više rješenja u zavisnosti od korisnikovih potreba:
- Socijalni Car Sharing-ova vrsta usluga se odnosi na iznajmljivanje auta na kratki vremenski period (od jednog sata do cijelog dana), i uglavnom se odnosi na korisnike kojima je potreban način prevoza da stignu na razgovor za posao, na jednodnevni trening, salon zapošljavanja ili na neki honorarni posao). Radi se o mreži ciji je cilj da razvije reaktivnu ponudu i što manje udaljenu od adrese stanovanja korisnika.
- Ekološko mobilna šetnja- upoznaje korisnike sa alternativnim ponudama prevoza u gradu kojem zive. Pored automobila, korisnik je upoznat sa ostalim načinima prevoza (mreža javnog prevoza, stanice za bicikle, isl)
2. Servis za materijalne mogućnosti
- Vozilo na raspolaganje - radi se o usluzi zahvaljujući kojoj korisnici mogu da privremeno koriste auto u njihovom svakodnevnom odlasku na posao sve dok ne nađu neko trajno rjesenje.
- Solidarne garaze Renoa (Renault) – Kao i kod gore navedene usluge radi se socijalnim tarifama zahvaljujuci kojima korisnici mogu da održavaju i popravljaju svoje vozilo u solidarnim garažama Renoa.
- Zaštita i popravka bicikala – ova usluga omogućava biciklistima da obilježe svoja bicikla koja bi u slučaju krađe bila lakše pronađena. A u slučaju kvara, omogućava im popravku bicikala.
3. Servis za obuke i osposobljavanja, informiše i prati korisnike tokom raznih obuka vezane za povećanje njihove mobilnosti (polaganje vozačke dozvole B kategorije ili neke druge kategorije, mikro-krediti za polaganje vozačke dozvole, kupovinu adaptiranog prevoznog sredstva (biciklo, skuter, auto), obuke o mobilnosti kao i o prevenciji u saobracaju i sl.
Oko 52% korisnika Platforme je pronašlo posao zahvaljujući ponuđenim uslugama. Danas, platf


Cijelu hroniku na engleskom jeziku možete naći na linku:https://goo.gl/lwiVkq

Za druge primjere dobre prakse posjetite sajt YOUSEE platforme www.youseefor.me