facebook  twitter

Izvještaj o radu dobrovoljnih aktivista Svjetsko juniorsko prvenstvo u vaterpolu, Podgorica 2016

15 dec 2016
7904 puta

Od 26. avgusta do 03. septembra 2016. godine Podgorica je bila domaćin Svjetskog juniorskog prvensta u vaterpolu.

To je bilo najveće takmičenje u vaterpolu ikada sa 19 zemalja učesnica, 19 timova u muškoj konkurenciji. Prvenstvo je održano na bazenima Sportskog centra “Morača”.

U organizaciji Svjetskog prvenstva u vaterpolu bilo je uključeno preko 80 dobrovoljnih aktivista koji su svojim radom i entuzijazmom nesebično doprinjeli organizaciji takmičenja. Dobrovoljni aktivisti su imali priliku da vide iz prve ruke kako se organizuje veliko sportsko takmičenje, da podijele svoje znanje i iskustvo, kao i da steknu nove vještine, pronađu svoje mjesto u nekom od mnogobrojnih sektora, upoznaju nove prijatelje, naprave sebi kontakte za budućnost, nauče i vide nešto novo i dožive jedno nezaboravno iskustvo.

Pomoć dobrovoljnih aktivista bila je dragocjena u poslovima na samom takmičarskom objektu, a takođe su imali prilike da rade sa takmičarima, novinarima, gostima prvenstva kao i da učestvuju u ceremoniji dodjele medalja i pomognu zvaničnom protokolu.

Regrutacija dobrovoljnih aktivista je započela objavljivanjem poziva za regrutaciju i popunjavanjem obrasca gdje su dobrovoljni aktivisti pored osnovnih ličnih informacija mogli da navedu i svoje prethodno iskustvo, kao i motiv da budu angažovani tokom vaterpolo prvenstva.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaCuouzweBL15VcseXMsEYYz02hBNH296inUwY8bob84CQrA/viewform?c=0&w=1

Poziv za regrutaciju dobrovoljnih aktivista je objavljen na zvaničnom sajtu, kao i putem društvenih mreža Vaterpolo Saveza.

Početkom jula mjeseca je započeo proces intervjuisanja i psihološke procjene dobrovoljnih aktivista, kako bi se mogli uključiti u Međunarodni vaterpolo turnir za juniore koji je održan u Podgorici u periodu 15 - 17. jula i na kom je učestvovalo 5 zemalja, 5 timova (Australija, Mađarska, Srbija, Crna Gora i Holandija).

Nakon intervjua je urađena evaluacija svih intervjua i selekcija kandidata. Selektovani kandidati su prošli obuku za dobrovoljne aktiviste zasnovanu na osnovnim pojmovima i menadžmentu dobrovoljnog aktivizma i upravljanje rizikom i stresnim situacijama.

Tokom Međunarodnog vaterpolo turnira bilo je angažovano 14 dobrovoljnih aktivista koji su doprinjeli organizaciji turnira i stekli značajno iskustvo za Svjetsko vaterpolo prvenstvo. Dobrovoljni aktivisti su bili angažovani na pozicijama domaćina ekipa, kao i u sportskom timu na bazenu i u timu zaduženom za zapisnički sto.

Dobrovoljni aktivisti – domaćini ekipa imali su zaduženja da budu prva kontakt osoba iz Crne Gore za ekipe, a ujedno su predstavljali i Vaterpolo Savez CG i dio organizacionog tima. Njihova zaduženja su bila da budu uz ekipu tokom dolaska na aerodrom/u hotel, prate ih na treninge i utakmice, pružaju im sve informacije vezane za turnir, pruže pomoć i informacije u hitnim i nepredviđenim situcijama, pruže im informacije o gradu/zemlji, znamenitostima, dešavanjima, posjetama i sl.

Dobrovoljni aktivisti zaduženi u timu na bazenu pružili su maksimalnu pomoć u realizaciji treninga i utakmica (obezbjeđivanje vode za ekipe, donošenje lopti, time-out, dodavanje lopti).

Dobrovoljni aktivisti zaduženi za zapisnički sto imali su obavezu da dostavljaju spisak igrača pred utakmicu delegatima za zapisničkim stolom, kao i da nakon svake utakmice dostave izvještaj i statistiku ekipama.

Nakon završetka Turnira, nastavljena je regrutacija dobrovoljnih aktivista za Svjetsko prvenstvo i po istom principu je rađeno intervjuisanje aktivista tokom jula i avgusta. Takođe je organizovano i više obuka o osnovnim pojmovima i menadžmentu dobrovoljnog aktivizma kao i upravljanje rizikom i stresnim situacijama.

Održani su sastanci i obuka dobrovoljnih aktivista na samim bazenima kako bi se upoznali sa prostorom i zaduženjima. Takođe je održana i simulacija Prvenstva, omogućena prilika aktivistima da postave pitanja, vide probleme i nejasnoće i upoznaju se sa svojim ulogama i zaduženjima.

Dobrovoljni aktivisti na pozicijama domaćina ekipa imali su zaduženja da budu prva kontakt osoba iz Crne Gore za ekipe, a ujedno su predstavljali i Vaterpolo Savez CG i dio organizacionog tima. Njihova zaduženja su bila da budu uz ekipu tokom dolaska na aerodrom/u hotel, prate ih na treninge i utakmice, pružaju im sve informacije vezane za turnir, pruže pomoć i informacije u hitnim i nepredviđenim situcijama, pruže im informacije o gradu/zemlji, znamenitostima, dešavanjima, posjetama i sl. Takođe su bili zaduženi za akreditacije igrača, pružanje pomoći i informisanje, kako igrača tako i članova njihovih porodica.

Dobrovoljni aktivisti zaduženi na info pultu u hotelima gdje su bile smještene ekipe, delegati i sudije imali su zaduženja da ih informišu o terminima treninga i utakmica, rasporedu polaska autobusa, rezultatima utakmica, kao i rasporedu delegate i sudija za naredni dan. Pružanje informacija o sastancima, zvaničnim večerama, kao i informacija relevantnim za Prvenstvo i pružanje savjeta za snalaženje u gradu, trgovini, posjetama.

Dobrovoljni aktivisti zaduženi u timu na bazenu pružili su maksimalnu pomoć u realizaciji treninga i utakmica (obezbjeđivanje vode za ekipe, donošenje lopti, time-out, dodavanje lopti). Takođe su vodili evidenciju o rasporedu korišćenja svlačionica, raspored treninga i utakmica, obezbjeđivanje uslova za njihovu realizaciju i pružanje informacija i pomoći ekipama.

Dobrovoljni aktivisti zaduženi za zapisnički sto imali su obavezu da dostavljaju spisak igrača pred utakmicu delegatima za zapisničkim stolom, kao i da nakon svake utakmice dostave izvještaj i statistiku ekipama.

Dobrovoljni aktivisti zaduženi u timu za medije i VIP bili su zaduženi za prijem gostiju, logistiku i pružanje informacija, kao i uspostavljanje komunikacije sa ekipama i zakazivanje press konferencija u saglasnosti sa predstavnicima Vaterpolo Saveza CG i Organizacionog tima Prvenstva. Takođe, dobrovoljni aktivisti pružili su maksimalnu pomoć u administrativnim i prevodilačkim poslovima.

Dobrovoljni aktivisti su bili zaduženi na poziciji asistenta antidoping tima pri čemu je njihovo zaduženje bilo da pozovu igrače na doping kontrolu i budu uz njih tokom procesa kontrole.

Dobrovoljni aktivisti su takođe bili zaduženi za protokol i dodjelu medalja, realizaciju svake utakmice, kao i obavljanje ad hoc poslova na bazenu, u administraciji.

Tokom Prvenstva svim aktivistima su bili obezbjeđeni obroci i osvježenje, akreditacija, kao i oficijalna uniforma (dvije majice sa logom Prvenstva i kačket). Tokom Prvenstva za dobrovoljnim aktivistima je bila pružena mogućnost korišćenja bazena SC “Morača” u pauzama između utakmica i treninga. Nakon završetka Prvenstva upriličeno je druženje i zabava za sve dobrovoljen aktiviste tokom koje su im dodijeljeni sertifikati, diplome i privesci sa logom Prvenstva.