facebook  twitter

Saopštenje povodom okruglog stola o saradnji NVO i Vlade u procesu pristupanja EU

22 jul 2019
86514 puta

Na poziv Generalnog sekretarijata Vlade danas smo učestvovali na razgovoru sa Premijerom i njegovim timom na sastanku posvećenom saradnji sa civilnim sektorom u procesu pristupanja Evropskoj Uniji.


Na skupu smo iznijeli potrebu mijenjanja retorike i prestanka targetiranja civilnog sektora kojim se smanjuju njegove mogućnosti učešća, što je neophodnost ukoliko razmišljamo da se država bavi razvojem zajednice na organizovan način. Predložili smo da se sa folklornog pređe na suštinsku saradnju, na pripremi i provođenju predpristupnih aktivnosti, prestanak politikanstva po ovom pitanju, planiranje i partnerstvo u predviđenim mjerama, svrsishodno djelovanje u okviru radnih grupa i savjetima koji bi morali biti drugačije koncipirani... Volja postoji, naročito kod nas koji ne trčimo svaki minut da preko medija saopštimo šta nam ne odgovara i šta ide suviše sporo, već pokušavamo da konstruktivno radimo. Ali za konstruktivan i planiran rad potrebna je stalnost rada, a prije svega zatražili smo razumijevanje suštine rada i djelovanja civilnog sektora. NVO nisu samo organizacije koje rade na praćenju rada Vlade, već se dominantno bave razvojem zajednice i podrškom određenim ciljnim grupama. Ali, čime god da se bave uključujući i monitoring rada institucija, to treba, i to dominantno rade u cilju prosperiteta zajednice. Posluživši se Premijerovom sportskom terminologijom istakli smo da pozivnica za tim Crne Gore ne znači da imamo samo pristup svlačionici i da gledamo šta radi prvi tim, već znači da nam dopuste da na terenu radimo za dobrobit gledalaca. A gledalaca je sve manje. Migracija je ogromna, a razlog više nisu ni plate, ni radna mjesta, već što im je dosadilo politikanstvo svih aktera na sceni. Pošto je u diskusiji navedeno da ima puno primjera kako organizacije konstruktivno pomažu boljem funkcionisanju i radu institucija, zapitali smo šta te institucije rade da bi omogućile kontinuirani rad tih organizacija. 

 

Kako bi nas ubijedio da sastanak nije samo dio utvrđene inicijative Vlade da intenzivira rad radnih grupa i odredi se prema Izvještaju o napretku, niti da je priređen da bi se istakla zamjerka o „politikanstvu pojedinih NVO“, zatražili smo od Premijera odgovor o koracima koje namjerava da preduzme u narednom periodu po pitanju konstruktivne saradnje sa civilnim sektorom nakon sastanka. Premijer je zahvalio na konstruktivnim predlozima ističući da je ovo „zadnji trenutak za unapređenje saradnje“, da dijeli stanovište da NVO nisu tu da bi se bavile isključivo monitoringom i da organizacije moraju da budu akteri u provođenju politika, te je stoga predložio:

  • Održavanje regularnih dvomjesečnih sastanaka u cilju nastavka dijaloga i produbljivanja saradnje;
  • Rad na modelu kojim će se ograničeni potencijali sinergijski povezati;
  • Obaveznost prisustva na ministarskom nivou svim skupovima iniciranim od strane civilnog sektora značajnim za ostvarivanje politike integracija Crne Gore;
  •  Povećanje transparentnosti rada radnih grupa, sačinjavanje zapisnika sa sastanaka i njihovu dostupnost javnosti.

 

Vrlo brzo bićemo u prilici da posvjedočimo, da li su iznešeni početni predlozi doprinijeli konkretizaciji konstruktivnog rada na ostvarivanju EU agende.