facebook  twitter

Ponuda servisa

24 apr 2014
69643 puta

Pored socijalnih komunikacija, društveno odgovornog poslovanja i međusektorska partnerstva predstavljaju oblast koja nam je fokusu. Partnerstva pružaju mogućnost da se poboljšaju razvojne aktivnosti – tako što će se prepoznati kvaliteti i kompetencije svakog sektora.

ADP-Zid je organizacija koja ima kapacitet da osmisli i razvije društveno odgovorni program uključujući organizovano korporativno volontiranje zaposlenih u odnosu na ciljeve kompanije, a u skladu sa djelatnostima kompanije. Obezbjeđujući podršku realizaciji svih aktivnosti u zajednici kroz mrežu partnerskih organizacija na teritoriji Crne Gore.

Za sve informacije, pojašnjenja ili prezentaciju programa pozovite nas.

Više u ovih kategoriji... « Razvoj plana Ponuda »