facebook  twitter

Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu

28 Apr 2021
6143 times

28. aprila je Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu!

Cilj obilježavanja jeste usmjeravanje međunarodne pažnje na obim problema i na mogućnosti kako promocija i stvaranje kulture rada mogu pomoći u smanjenju broja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Rate this item
(0 votes)