facebook  twitter

Održan prvi Nacionalni forum zapošljavanja mladih

05 May 2018
4100 times

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid u sklopu regionalnog projekta WeB4YES - Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support organizovala je prvi Nacionalni forum u cilju uspostavljanja otvorenog i konstruktivnog dijaloga na temu kreiranja aktivnih mjera i povećanja zapošljavanja mladih.


Učešće na prvom Nacionalnom forumu imali su predstavnici ministarstava, relevantnih državnih institucija, kao i zainteresovanih strana iz privatnog i NVO sektora. Forum su otvorili izvršna direktorica ADP-Zid g-đa Sanda Rakočević, program menadžer u Delegaciji EU u Crnoj Gori g-din Roman Botard, direktor Zavoda za zapošljavanje g-dine Suljo Mustafić i g-din Boban Gledović ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Učesnici Nacionalnog foruma saglasni su da je potrebno stvoriti prostor zainteresovanim stranama iz privatnog i civilnog sektora da učestvuju u kreiranju i implementaciji aktivnih mjera zapošljavanja te da je međusektorska saradnja kako na državnom, tako i na lokalnom nivou od ključnog značaja za uticaj na zapošljivost i zaposlenje. Na forumu je predloženo da je aktivne mjere zapošljavanja potrebno kreirati na lokalnom nivou od strane lokalnih biroa rada uvažavajući sve karakteristike i specifičnosti lokalnih sredina i tržišta rada i da je potrebno raditi na mnogo većoj informisanosti korisnika aktivnih mjera zapošljavanja o postojanju i zakonskoj definisanosti istih kako bi bile dostupne mnogo većem broju nezaposlenih lica. Učesnici foruma su posebno istakli da je mlade potrebno prepoznati kao posebnu kategoriju i kreirati posebne aktivne mjere zapošljavanja mladih. Takođe je nužno postavljanje pravilnih indikatora koji bi mjerili efekte sprovođenja aktivnih mjera zapošljavanja kako bi preko kvalitativnih pokazatelja došli do procjene uspješnosti programa. Diskutujući o temama vezanim za povećanje zapošljivosti mladih učesnici su istakli da je potrebno zakonski definisati pojam radne prakse, da je potrebno raditi na podizanju svijesti o potrebi za cjeloživotnim učenjem i razvojem karijere, kao i da je potrebno pružiti podršku mladima u ostvarivanju ekonomske i socijalne sigurnosti kroz olakšan pristup tržištu rada i sticanje zaposlenja. Takođe je istaknuto da je potrebna podrška u razvoju karijere i preduzetništva i da je potrebno uspostavljanje integrisanog i holističkog sistema podrške mladima za tranziciju ka dostojanstvenom zaposlenju.