facebook  twitter

U Skoplju održan prvi Regionalni forum o zapošljavanju mladih

25 Jun 2018
4750 times

Regionalni forum za zapošljavanje mladih, održan je u Skoplju, od 20. do 21. juna 2018.

Regionalni forum za zapošljavanje mladih je organizovan u sklopu aktivnosti na projektu Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih (WEB4YES). Cilj foruma je bio da doprinese rješavanju zajedničkih izazova u oblasti zapošljavanja i zapošljivosti mladih i ojača saradnju relevantnih institucija i organizacija. Forum je zamišljen kao platforma za dijalog svih relevantnih aktera u ovim oblastima u regionu Zapadnog Balkana.
Tokom foruma su predstavljeni Regionalni izveštaj o zapošljivosti mladih i Regionalni izveštaj o mjerama aktivne politike zapošljavanja za mlade, koji su nastali kao proizvod konstruktivnih dijaloga svih relevantnih aktera u okviru Nacionalnih foruma za zapošljavanje mladih, koji su održani u svim zemljama Zapadnog Balkana.
Temom o kreiranju i sprovođenju aktivnih mjera zapošljavanja je koordinisao ADP–Zid, koji je na osnovu nacionalnih izvještaja iz šest zemalja Zapadnog Balkana napravio nacrt Regionalnog izvještaja.
Rezultat rada Regionalnog foruma za zapošljavanje mladih su dva sažeta predloga praktičnih politika na temu zapošljivosti mladih i aktivnih mera za zapošljavanje mladih, koji sadrže regionalne i nacionalne preporuke za unaprjeđivanje politika i praksi u ovoj značajnoj oblasti. Predlozi praktične politike će poslužiti kao osnova za aktivnosti javnog zagovaranja, kao i programiranja grant šeme koja je predviđena projektom.
Delegaciju Crne Gore, pored predstavnika ADP-Zida, činili su i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za zapošljavanje, Uprave za kadrove, Centra za stručno obrazovanje i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Ministarstva ekonomije.