facebook  twitter

Urednik

Urednik

Priprema akcije "Let's do it, Montenegro!", a ove godine pod sloganom "Nastavljamo drugačije" je počela! Sastanak sa koordinacionim timom u Rožajama je održan 15. marta 2018, kada su prisutni imali priliku da učestvuju u treningu o volonterskom menadžmentu. Opšrina Rožaje je i ove godine izrazila spremnost da akciju podrži. Akcija će se organizovati u cijeloj Crnoj Gori, u sklopu velike svjetske akcije „Let's do it!”, na svim kontinentima, 15. septembra 2018. godine, kako je najavljeno i planirano još prije dvije godine. U narednom periodu će se održati sastanci sa predstavnicima drugih lokalnih samouprava i organizacijama. 

Podsjećamo da se 2016. godine ovoj akciji u Crnoj Gori odazvalo više od 11 000 građana, a 2014. njih 3100, koji su uklonili više od 1850m3 otpada u 21 opštini, ohrabreni smo da i ove godine sinhronizovano radimo na rješavanju problema u zajednici. 

Cilj ove akcije je podsticanje svih građana Crne Gore, bez obzira na godine i posao koji obavljaju, i bez obzira na porijeklo i različite pripadnosti, na aktivnije učešće u životu svoje zajednice. Akcija želi da pokaže da malim doprinosom možemo velike stvari učiniti realnim. Svako od opština u Crnoj Gori ima veliki problem sa odlaganjem i trajnim saniranjem sakupljanja otpada. Nelegalno odlagaje otpada dovelo je do značajnog devastiranja životnog prostora i svakodnevno dovodi u opasnost mnoge građane. Ovaj problem može se riješiti samo zajedničkim i organizovanim djelovanjem. 

Pozivamo sve organizacije, institucije, škole, klubove i kompanije, da se i ove godine priključe najmasovnijoj građanskoj akciji u svijetu! 

Trening je održan od 16. do 18. marta 2018. godine u Verde Complex-u. Na treningu je učestvovalo preko 20 učesnika iz različitih gradova Crne Gore uz učešće stručnih predavača iz ove oblasti.

Na treningu su učesnici imali prilike da nauče i shvate koncept i pristup prostornog planiranja i urbanizma, da se upoznaju sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekat i koji su to najčešći problemi i uzorci bespravne gradnje kao i potencijalnim rješenjima o legalizaciji.

Takođe, učesnici su detaljno prošli kroz korake pokretanja postupka legalizacije, kao i kroz probleme koji se mogu javiti kod samog postupka. Govorilo se o naknadama za korišćenje prostora i alternativnom smještaju.

ADP- Zid, od januara 2018. godine sprovodi projekat ”Jačanje prava pristupa građanima pogođenim
spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”. Projekat je finansiran od strane
Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za
demokratiju i ljudska prava (EIDR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS) Cilj projekta je da doprinese
izgradnji konsenzusa o kontroverznoj oblasti politika , u sferi zaštite ekonomskih i socijalnih prava grupa,
posebno ranjivih kategorija stanovništva.Osim toga, cilj je da se kroz zagovaranje politika, koje
spriječavaju negativne posljedice nekontrolisane privatizacije I liberalizacije dobara, kao što su pravo na
stanovanje, pravo na vodu, hranu pruži podrška građanima, koji žive pod rizikom siromaštva.
AGENDA
Petak, 16. 03. 2018. godine
12:00 - 12:45 Predstavljanje ciljeva treninga, očekivanja
12.45 - 14:00 Prostorno planiranje, građevinsko zemljište i urbanizam – arhitekta Miodrag Bajković
14:00 Ručak
15:00 - 16:00 Sadržaj Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – Marko Čanović, direktor
Direktorata za stanovanje
16:00 - 16:15 Pauza za kafu
16:15 - 17:00 Izazovi u primjeni koncepta prostornog planiranja u Zakonu o planiranju i izgradnji
objekata – Sonja Dragović, magistrica studija urbanizma
17:00 Sumiranje dana
Subota, 17. 03.2018. godine
10:00 – 10:45 Politika socijalnog stanovanja i nelegalna gradnja – Igor Milošević
10:45 -11:15 Osnovi legalizacije - Benefiti legalizacije, šta se mora a šta ne mora legalizovati, orto foto
snimak, gdje ide novac od legalizacije – Vladimir Bošković
11:15 - 11:30 Pauza za kafu
11:30 -12:15 Postupak legalizacije, rješavanje svojine nad zemljištem i ostali problem, koji se mogu
javiti kod postupka legalizacije - Vladimir Bošković
12:15 - 13:00 Regularizacija, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, statička i seizmička
stabilnost - Vladimir Bošković
13:00 Ručak
14:00 - 14:45 Modeli odluka Opština – Sanja Živković, Zajednica opština Crne Gore - sekretarka Odbora
za prostorno planiranje
14:45 - 16:00 Simulacija prikaza procesa legalizacije
16:00 – 17:00 Alternativni smještaj i plaćanje naknade za korišćenje prostora
17:00 Sumiranje dana
Nedjelja, 18. 03. 2018.
10:00 - 12:00 Razgovor o spornim situacijama u procesu legalizacije – g- đa Radmila Lainović,
Ministarstvo turizma i održivog razvoja, Sanja Živković, Zajednica opština Crne Gore - sekretarka
Odbora za prostorno planiranje
12:00 Pauza za kafu
12:15 - 13:00 Osnovi komunikacije - Sanda Rakočević, ADP – Zid
13:00 Ručak
14:00 – 15:30 Role play
16:30 h Zaključci

U "Mozaiku" Radija Crne Gore psihološkinje Savjetovališta Entera- Podgorica, Vesna Kraljević i Maja Lješnjak, govorile su o kockanju kao problemu pojedinca, ali i porodice i društva, prevenciji i tretmanu koji sprovode za bolest i problem koji zahvata sve više, naročito mladih, i kod nas.

Treningu za vršnjačke edukatore o patološkom kockanju prisustvovali su srednjoškolici iz Bara, Cetinja, Danilovgrada, Plava, Bijelog Polja, Berana i Rožaja. Obuka je realizovana sa ciljem da se ovi mladi ljudi obuče i pripreme kako bi sprovodili prevenciju zavisnosti od kockanja u srednjim školama u svojim gradovima.

Učesnici su stekli znanja o tipovima kockanja, simptomima i posledicama patološkog kockanja kao i faktorima koji mogu uticati na razvoj zavisnosti. Dio treninga posvećen je izradi plana i osmišljavanju aktivnosti koje će učenici realizovati u narednom periodu. 

Zaključak sa treninga je da se u Crnoj Gori veoma malo pažnje posvećuje ovom problemu, da mladi ljudi odrastaju u sredinama u kojima postoji velika tolerancija i nekritičan stav prema kockanju. Učesnici su iskazali veliko interesovanje za ovu temu. 

28768523 10212816994193653 520170263 o

Psihološkinja Savjetovališta Entera-Podgrica Maja Lješnjak i vršnjačka edukatorka Lejla Jusić realizovale su radionicu o patološkom kockanju u Srednjoj ekonomskoj školi"Mirko Vešović".

Tokom radionice učenici su bili u prilici da saznaju koji faktori mogu uticati na razvoj zavisnosti od kockanja i kakve posledice problematično i patološko kocanje može ostaviti na mentalno i fizičko zdravlje pojedinca. U prvom dijelu predstavljeni su tipovi kocknja i primjeri iz prakse Savjetovališta Entera-Podgorica, dok je u drugom dijelu uslijedio rad u grupama.

Učenici su izjavili da prepoznaju problem među svojim vršnjacima i da je rad na prevenciji jako važan. 

Savjetovalište Entera-Podgorica već dugi niz godina sprovodi prevenciju u osnovnim i srednjim školama širom Crne Gore i nudi specijalizovan tretman osobama koje kockaju na problematičnom i patološkom nivou.  

28547975 10212767158867801 1664300456 o

 

 

U emisiji Boje jutra na TV Vijesti, 16.oktobra 2017., stručni tim Savjetovališta Entera Podgorica govorio je na temu zavisnosti od kockanja u Crnoj Gori, posledicama, simptomima, faktorima nastanka i aktivnostima Savjetovališta.

Osnivač Savetovališta Entera iz Beograda i stalni saradnik Savjetovališta Entera u Podgorici, psihoterapeut Mr Milan Radovanović, na okruglom stolu koji je organizovala Portal Analitika u okviru projekta „Pravo na drugu priliku - uloga medija“, govorio je na temu problema kockanja u Crnoj Gori i kako mediji mogu pomoći u prevenciji i sagledavanju istog.

U videu na linku pogledajte dio njegovog izlaganja. 

https://www.youtube.com/watch?v=KIkJTL14CU0

Milan je dao odgovore na pitanja - ko je danas u Crnoj Gori tipičan kockar, zašto je problem u Crnoj Gori izraženiji nego u regionu, zašto je problem sa kockanjem tipičan muški problem? 

Mr Milan Radovanović se više od deceniju bavi problemom nehemijskih zavisnosti i jedan je od prvih koji se na ex-yu prostorima počeo baviti ovom temom. U sklopu Savjetovališta vođa je tima koji pruža specijalizovan tretman za osobe sa problemom kockanja kako bi uspješno  izašle iz problema i uspostavili trajnu apstinenciju od kockanja. 

Više o tretmanu pročitajte ovdje

U petak, 9. februara 2018., učenici I-N odjeljelnja Gimnazije "Slobodan Škerović" posjetili su ADP-Zid i informisali se o aktivnostima koje sprovodimo.