facebook  twitter

Urednik

Urednik

U sklopu projekta "Angažuj se" koji se sprovodi uz podršku Ministarstva sporta i Direktorata za mlade, realizovana je obuka o Karijernom vođenju i savjetovanju za zaposlene u ADP Zid-u. Obuku je prošlo četvoro zaposlenih koji će biti uključeni u rad sa mladima koji će biti angažovani u Servisu za pružanje podrške u karijernom vođenju i savjetovanju.

U slopu projekta "Angažuj se" koji se sprovodi uz posršku Ministarstva sporta i Direktorata za mlade, realizovana je obuka o Karijernom vođenju i savjetovanju za zaposlene u ADP Zid-u. Obuku je prošlo četvoro zaposlenih koji će biti uključeni u rad sa mladima koji će biti angažovani u Servisu za pružanje podrške u karijernom vođenju i savjetovanju.

Radi unapređenja informisanosti, povećanja fleksibilnosti, smanjenja dužine tranzicije iz obrazovanja na tržište rada mladih neophodno je sprovesti karijerno savjetovanje od ranih dana kako bi se mladi upoznali sa mogućnostima i izazovima koji ih očekuju na tržištu rada, kako bi se izbjegle greške u izboru profesije i spriječila se dugoročna nezaposlenost. 

Projekat se sprovodi sa ciljem uspostavljanja integrisanog i holističkog sistema podrške mladima u procesu tranzicije iz sistema obrazovanja ka dostojanstvenom zaposlenju i razvijanja svijesti kod mladih o ličnoj odrgovornosti u procesu razvoja karijere.

 

ADP-Zid je realizovao trening za mlade koji će biti angažovani u Servisu za podršku u karijernom vođenju i savjetovanju i rad na telefonskoj liniji "Karijerni telefon". Trening je realizovan u sklopu projekta "Angažuj se", koji se sprovodi uz podršku Ministarstva sporta i Direktorata za mlade.

ADP-Zid je realizovao trening za mlade koji će biti angažovani u Servisu za podršku u karijernom vođenju i savjetovanju i rad na telefonskoj liniji "Karijerni telefon". Trening je realizovan u sklopu projekta "Angažuj se", koji se sprovodi uz podršku Ministarstva sporta i Direktorata za mlade. 

Uesnici su imali priliku da se poznaju sa koceptima tradicionalnog i modernog shvatanja karijere, karijernog vođenja i savjetovanja, vještina upravljanja karijerom, a u drugom dijelu treninga za svakog učesnika je odrađen i individualni karijerni plan.

Razvijanjem online platforme "Karijerni telefon" uspostavljen je integrisan sistem podrške mladima u procesu tranzicije iz sistema obrazovanje na tržište rada. Jedan od ciljeva realizacije ovog projekta je i podizanje svijesti mladih o važnosti cjeloživotnog učenja i lične odgovornosti za pozicioniranje na tržištu rada.

1C51A2B2788884FF47E490474AC3E0BDB35DCF553372880EBBpimgpsh fullsize distr

Počeo je sa radom “Karijerni telefon” - telefonska linija za konsultativno karijerno savjetovanje. Utorkom i petkom od 12:30 do 16:30 časova na broju 067 210 848 dežuraće naši/e konsultanti/kinje. “Karijerni telefon” je dio projekta “Angažuj se!”, a ima za cilj da svim mladim osobama obezbijedi podršku i informacije u cilju podizanja njihove individualne kompetentnosti i konkurentnosti pri zapošljavanju.

Počeo je sa radom “Karijerni telefon” - telefonska linija za konsultativno karijerno savjetovanje. Utorkom i petkom od 12:30 do 16:30 časova na broju 067 210 848 dežuraće naši/e konsultanti/kinje. “Karijerni telefon” je dio projekta “Angažuj se!”, a ima za cilj da svim mladim osobama obezbijedi podršku i informacije u cilju podizanja njihove individualne kompetentnosti i konkurentnosti pri zapošljavanju.

U okviru projekta „Razvijanje preventivnog programa zavisnosti od kockanja za mlade” koji sprovodi ADP-Zid, u Budvi je od 17.-19. oktobra 2017. održana obuka stručnog i nastavnog osoblja o usvajanju i primjeni programa prevencije zavisnosti od kockanja u srednjim školama u Crnoj Gori.  Tom prilikom 10 crnogorskih nastavnika iz svih regija Crne Gore usvojilo je znanja o samom problemu kockanja i patološkom kockanju kao obliku nehemijske zavisnosti.  Predavači na obuci bili su  terapeuti „Savjetovališta Entera – Podgorica“ - Milan Radovanović, specijalni pedagog i psihoterapeut iz Beograda koji se već 15-ak godina bavi bolestima zavisnosti i psihološkinje Vesna Kraljević i Maja Lješnjak.

 

Savjetovalište Entera-Podgoica realizovalo  je okrugli sto na temu:“Mladi i kockanje u Crnoj 

Psihološkinja Vesna Kraljević predstavila je rezultate istraživanja koji su pokazali da 73,5 % isptanika smatra da je igranje igara na sreću u Crnoj Gori veoma rasprostranjeno, 17,9% smatra da je umjereno rasprostranjeno, dok svega 3,3% ispitanika smatra da je malo ili nimalo rasprostranjeno.

Najveći broj ispitanika 36% smatra da dostupnost i broj mjesta za igranje igara na sreću ima presudan uticaj na rasprostranjenost kockanja, dok skoro isti procenat ispitanika smatra da su društvo (prijatelji) i ekonomska situacija presudni .

Rezultati pokazuju da se od kockarskih igara najviše igra tombola, 32,6 % ispitanika, zatim sportska kladionica 25,8% i loto 10,8%.

Samo 13,1% ispitanika smatra da igranje igara na sreću nije kockanje, dok 10,2% nije sigurno.

Učešće na okruglom stolu uzeli su i Maja Lješnjak, psihološkinja koja je govorila o prevenciji zavisnosti od kockanja u srednjim školama, kao i vršnjačka edukatorka Milena Jegdić.

Milan Radovanović, psihološki savjetnik koji sprovodi program za odvikavanje od kockanja u Savjetovalištu podijelio je neka svoja iskustva iz rada sa osobama koje kockaju na problematičnom i patološkom nivou.

Okrugli sto realizovan je u sklopu obuke za nastavno i stručno osoblje srednjih škola,  koja će biti realizovana sa ciljem usvajanja i primjene programa prevencije zavisnosti od kockanja u gradovima na sjeveru i jugu Crne Gore.