facebook  twitter

Urednik

Urednik

Jovan je sa 17 već bio zavisnik od kocke.

Kada ne bi mogao da vrati dug, nudili su mu posao sa drogom. Jovan je imao deset godina kada je prvi put ušao u kladionicu. Sa 17 je bio patološki zavisnik. Zaduživao se i do 2.000 eura, a kada ne bi mogao da vrati dug, nudili su mu da uđe u posao sa drogom.

http://www.vijesti.me/vijesti/kockam-od-desete-godine-kamatu-sam-uzimao-i-od-vrsnjaka-925284

Zavisan od kockanja može postati bilo ko, bez obzira na pol, godine, ličnost, psihološke karakteristike, inteligenciju, obrazovanje, finansijsko stanje, mjesto življenja. Ta bolest kao i bilo koja druga može da se razvije kod bilo koga, ali zahtijeva i stručnu pomoć za njeno tretiranje, kazali su u razgovoru za naš portal iz Savjetovališta "Entera", koje radi u sklopu ADP “Zid”, a koje pruža pomoć svim onim osobama koje su zavisne od kockanja.

 

Povodom teksta koji je objavljen u Dnevnim novinama „Vijesti „ u srijedu 28. decembra 2016. u kojem se navodi da je Podgoričanka zaposlena u kladionici osumnjičena za lažno prijavljivanje naoružane pljačke iste iz razloga što je lično prokockala novac iz kase, Savjetovalište za psihološku pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja koje radi pri ADP ZID-u izvještava kako se u Crnoj Gori generalno malo govori o problemu kockanja i da je ova pojava sve prisutnija.

Sportsko klađenje je kockanje! Naš kolega Milan Radovanovic u Blic Zena poručuje: "Roditelji klađenje ne prepoznaju kao oblik zavisnosti i potencijalnu opasnost za dijete."

U Cr­noj Go­ri sve vi­še mla­dih koc­ka, a mno­gi od njih po­sta­ju za­vi­sni od tog po­ro­ka, zbog če­ga se za­du­žu­ju kod vr­šnja­ka ze­le­na­ša. Do tih po­da­ta­ka je do­šla Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Aso­ci­ja­ci­ja za de­mo­krat­ski pro­spe­ri­tet – Zid (ADP – Zid) ko­ji­ma se u po­sled­nje vri­je­me za po­moć obra­ća­ju mla­di­ći od 19 ili 20 go­di­na ko­ji su za­vi­sni od iga­ra na sre­ću.

“ Deset posto kockara su patološki zavisnici. Problem je online klađenje. Roditelji misle da im djeca igraju", kazala je Kraljević Crna Gora je jedna od šest zemalja u kojoj je zabilježen najveći broj slučajeva čestog tinejdžerskog kockanja.

 

Iz Savjetovališta NVO ADP Zid kažu da je ovo zabrinjavajuća vijesti, ali i da oni bilježe trend rasta i to patoloških zavsinika od kockanja. Zahtijevaju hitnu reakciju države, koja do sada, opsim u vidu projekata, sistemski nije tretirala ovaj problem. Kroz jedino Savjetovalište za odvikavanje od kockanja godišnje prođe 10-ak osoba. Još, makar toliko, u jednom trenutku odustane od tretmana.

 

Psihoterapeutkinja u Savjetovalištu Entera-Podgorica, u sklopu Servisa za psihološku pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja i članovima njihovih porodica ADP "Zid", Vesna Kraljević, ističe da im se od početka rada javilo oko 300 ljudi i to "najčešće članovi porodice osoba koje imaju problem kockanja, za savjete i informacije, od čega se godišnje, u prosjeku, 15 odluči za početak tretmana.

“Servis za psihološku pomoć i podršku osobama sa problemom kockanja i članovima njihovih porodica organizovan je u vidu savjetovališta kako bi se pružila pomoć i podrška osobama kojima kockanje prelazi u problem i donosi teškoće”, saopštila je koordinatorka savjetovališta Maja Lješnjak. Kako navodi, dio aktivnosti savjetovališta usmjeren je na prevenciju i rad sa mladima.