facebook  twitter

Urednik

Urednik

Konferencija pod nazivom „SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)“ održaće se u Podgorici 04. novembra 2021. godine u Event&Training Centru – Kuća Čubranovića 1630. Konferencija je posvećena promociji socio-emocionalnih vještina sa akcentom na razvoj vještina koje su neophodne svakoj mladoj osobi.

Webinar "Kako do promjena u zajednici?" realizovan je u srijedu 27. oktobra 2021. godine.

Budite dio prezentacije nedavno uspostavljenog Creative lab-a u Podgorici u Event&Training Centre - Kuća Čubranovića 1630 i to u srijedu 3. novembra sa početkom u 12.00 časova.

Budite dio prezentacije nedavno uspostavljenog Creative lab-a u Podgorici u Event&Training Centre - Kuća Čubranovića 1630 i to u srijedu 3. novembra sa početkom u 12.00 časova.

Budite dio prezentacije nedavno uspostavljenog Creative lab-a u Podgorici u Event&Training Centre - Kuća Čubranovića 1630 i to u srijedu 3. novembra sa početkom u 12.00 časova.

28. oktobra obilježavamo Svjetski dan Prava na grad pokretanjem kolektivne deklaracije, zasnovane na urbanoj oktobarskoj debati o pozitivnim i negativnim uticajima COVID-19 na pravo na grad i tematskom radu „Uticaj Covid-19 o pravu na grad“.

Konferencija pod nazivom „SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)“ održaće se u Podgorici 04. novembra 2021. godine u Event&Training Centru – Kuća Čubranovića 1630. Konferencija je posvećena promociji socio-emocionalnih vještina sa akcentom na razvoj vještina koje su neophodne svakoj mladoj osobi.

Konferencija pod nazivom „SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)“ održaće se u Podgorici 04. novembra 2021. godine u Event&Training Centru – Kuća Čubranovića 1630. Konferencija je posvećena promociji socio-emocionalnih vještina sa akcentom na razvoj vještina koje su neophodne svakoj mladoj osobi.