facebook  twitter

Urednik

Urednik

Da bi neka organizacija poslala ili ugostila volontera/ku ili koordinisala EVS projekat mora biti akreditovana. Organizacija popunjava aplikaciju za akreditaciju - kao organizacija koja šalje volontere (SO - sending organization), organizacija-domaćin (HO - host organization) ili organizacija koja će koordinisati projekte (CO - coordinating organization). Ista organizacija može biti akreditovana za jednu, dvije ili sve tri vrste aktivnosti.
Organizacije zemalja zapadnog Balkana mogu učestvovati u programu Erasmus +: Youth in Action kao:

PIC broj (Participant Identification Code) predstavlja jedinstveni identifikacioni broj od devet cifara koji svaka organizacije mora da ima kako bi mogla da učestvuje u projektima koji se finansiraju kroz program Erasmus+ i nekim drugim programima EU.

Nelson Rolihlala Mandela je južnoafrički političar, revolucionarni vođa i državnik čijim naporima je okončan režim aparthejda u Južnoj Africi.

ADP - Zid je u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ – Yousee! platforma realizovao događaj „Rasprava o Prednacrtu zakona o obavljanju radne prakse“. 

Većina mladih ljudi smatra da je vrlo uspješna u predstavljanju i da je to vještina koja se podrazumijeva. A upravo je suprotno, vještina vođenja razgovora sa poslodavcem je vještina koja se uči, i koja se najbolje uči kroz izlaganje datoj situaciji.

Upbeat forum društvenih inovacija održan 7. decembra 2017. godine omogućio je umrežavanje kreativaca, profesionalaca, mislilaca sa interesovanjima iz različitih oblasti koji odgovaraju na izazove u zajednici kreiranjem konkretnih rješenja. Forum je pružio priliku, prije svega mladima, za razmjenu iskustava od strane onih koji su stvorili neku vrstu društvenih inovacija ili su započeli vlastito socijalno preduzeće.

ADP-Zid i u okviru njega "Savjetovalište Entera- Podgorica" je u sklopu projekta „Razvijanje preventivnog programa zavisnosti od kockanja za mlade” u Budvi od 17.-19. oktobra 2017. realizovala obuku o zavisnosti od kockanja za nastavno i stručno osoblje srednjih škola u Crnoj Gori.