Print this page

Sedam razloga zašto je problem solving najbolji pristup za učenike/studente

22 Apr 2021
601 times

Istraživanja su potvrdila da problem solving orijentisan pristup u nastavi daje izuzetne rezultate.

1. Učenici/studenti napreduju u grupi

Kroz kolaborativni rad svaka mlada osoba, na osnovu svojih znanja i afiniteta, predlaže različite pristupe i strategije i tako doprinosi konačnom rješenju problema. Mladi se na taj način međusobno podstiču i razvijaju sofisticirane strategije i brojne pristupe problemima.

2. Zanimljiv način učenja donosi brže i lakše usvajanje novih znanja

Za razliku od tradicionalnog pristupa, gdje se mladi susreću sa sličnim pitanjima i zadacima, u problem solving pristupu učenici/studenti rješavaju probleme koji su bliski njihovom realnom životu i interesovanjima, a brojnost i novina problema dodatno podstiču njihovu pažnju i zadovoljstvo.

3. Znanje se usvaja sa razumijevanjem

Zbog toga što prilikom problem solvinga mladi zauzimaju proaktivan stav prema učenju, kritički procjenjuju činjenice, kreativno ih povezuju i pokušavaju da osmisle pristupe koji će dovesti do rješenja, znanja koja usvoje na ovaj način duže se pamte i lakše upotrebljavaju u realnom životu.

4. Jačaju kreativnost i fleksibilnost

Problem solving omogućava mladima da ispituju brojne ideje i tako razvijaju svoju kreativnost. Prilikom rješevanja problema, mladi predlažu različite pristupe i strategije od kojih su mnoge iznenađujuće i kreativne. Posebno je značajno da sjajne ideje mogu doći i od mladih koja se ne smatraju najboljim iz konkretnog predmeta iz koga je problem solving.

5. Stiču se transverzalne vještine

Vještine koje se stiču kroz problem solving lako su prenosive na druge oblasti. Bez obzira na to da li je u pitanju rješavanje problema iz nekog predmeta, opšti pristup moguće je primijeniti i na potpuno druge predmete i različite situacije.

6. Razvija se vještina komunikacije i timskog rada

Rješavanje problema u grupi kroz komunikaciju i saradnju povećava razumijevanje, ali i omogućava lakše kreiranje novih ideja. Jednostavno, kolaborativni rad razvija ključne vještine za akademski i profesionalan uspijeh, kakve su učenje, komunikacija i timska saradnja.

7. Koristan način da se usvajaju različita znanja pomoću savremene tehnologije

Problem solving otkriva mladim osobama i kako da iskoriste savremene tehnologije u edukativne svrhe.

Rate this item
(0 votes)
Urednik

Latest from Urednik