facebook  twitter

Work4Youth

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) te poziva na i2space MeetUp u četvrtak, 22. oktobra u 13.00 časova u Podgorici.
Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) te poziva na i2space MeetUp u četvrtak, 15. oktobra u 17.30 časova u Centru za kulturu Rožaje.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) te poziva na i2space MeetUp u petak, 16. oktobra u 17.30 časova u hotel Berane.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) u saradnji sa partnerskom organizacijom Lens sa Kosova, organizuje obuku u okviru projekta „Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade“, podržanog u okviru prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo 2014 – 2020. Rok za prijavu je 19. oktobar 2020. godine do 16.00h.

U periodu od 25. do 26. avgusta 2020 godine u prostorijama Regionalnog Biznis Centra na Rudešu u Beranama sa početkom u 12.00 časova organizovana je i2space obuka na temu Osnove 3D Štampanja.

Boot camp

23 Jul 2020

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) u periodu od 10. do 14. jula 2020. godine je organizovala Boot camp u hotelu Otrant, u Ulcinju. Na Boot camp-u je učestvovalo 19 učesnika.

U periodu od 06. do 07. jula 2020 godine u prostorijama Centra kompetencija Podgorica organizovana je i2space obuka na temu Osnove 3D Štampanja.

U periodu od 08. do 10. jula 2020 u prostorijama Centra kompetencija Podgorica organizovana je i2 Space obuka: Grafički dizajn za preduzetnike.

i2 Space Challenge days je kreiran sa ciljem da podstakne mlade ljude u Crnoj Gori da razmišljaju u pravcu samozapošljavanja odnosno kreiranja sopstvenog radnog mjesta, kao i prepoznavanja i rešavanja problema na nivou zajednice. Poziv za učešće koji je trajao skoro mjesec dana – do 18.5. donio je mnogo zanimljivih ideja od kojih smo za uži krug izazova izabrali devet za koje smo, u ovom trenutku, ocijenili da imaju najviše potencijala za razvoj.

U periodu nakon korone možemo očekivati brojne promjene koje uključuju smanjeni fizički kontakt, što je u osnovi low touch ekonomije, zatim povećana bezbjednost i sigurnost, zaštita životne sredine, kao i jačanje i briga o mentalnom zdravlju.
i2 Space Challenge days je kreiran sa ciljem da podstakne mlade ljude u Crnoj Gori da razmišljaju u pravcu rešenja i šta je to što mogu da urade nakon korona virusa, na koji način mogu da stvore sebi radno mjesto, ali i kako da daju doprinos zajednici.