facebook  twitter

Konkurs za posao

24 Apr 2018
66518 times
ADP – Zid u programu pozitivnih društvenih promjena u zajednici ima upražnjeno radno mjesto. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju radno iskustvo u oblasti turizma, u razvoju servisa okrenutih građanima, zagovaranju za njihovo sprovođenje da pošalju svoju biografiju sa referencama na email zid@zid.org.me sa naznakom prijava po konkursu. 
 
Zadaci i odgovornosti:
-Kreiranje i razvoj turističke ponude; 
-Praćenje procesa kreiranja i sprovođenja turističkih proizvoda koje su u fokusu rada organizacije;
-Priprema i prodaja turističkih proizvoda;
-Priprema analitičkih dokumenata u oblasti rada organizacije; 
-Planiranje, praćenje realizacije i narativno izvještavanje o aktivnostima programa;
-Informisanje javnosti o planiranim i postignutim rezultatima;
-Puno radno vrijeme.
 
Potrebne kvalifikacije i vještine:
-VSS
-Radno iskustvo u oblasti turizma;
-Znanje engleskog jezika;
-Rad u MS office;
-Prebivalište u Crnoj Gori.
 
Opciono: 
-Znanje albanskog jezika;
-Licencirani turistički vodič.
 
 
ADP–Zid je organizacija civilnog društva, osnovana 1996. Godine u Podgorici, razvijamo programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi programi organizacije zasnovani su na principima nediskriminacije, cjeloživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima organizacije kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i građanski aktivizam. 
 
Rok za prijavu 4.maj 2018. godine.