facebook  twitter

Boot camp

23 Jul 2020
10947 times

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) u periodu od 10. do 14. jula 2020. godine je organizovala Boot camp u hotelu Otrant, u Ulcinju. Na Boot camp-u je učestvovalo 19 učesnika.

Boot camp je imao za cilj da učesnicima pruži priliku da unaprijede svoje postojeće ideje, da steknu nova znanja kako bi svoje ideje učinili još kvalitetnijim. Tokom događaja, učesnici su radili sa mentorima od kojih su dobili sve potrebne smjernice za dalji rad, upoznali su se sa izradom upitnika za istraživanje i radili su na kreiranju prototipa za njihove ideje.

Boot camp se organizuje u okviru projekta “Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade”, podržanog u okviru prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo 2014-2020, finansiranog od strane Evropske unije. Projekat za cilj ima poboljšati pristup mladima na tržištu rada.