facebook  twitter

i2 Space obuka: Grafički dizajn za preduzetnike

13 Jul 2020
10836 times

U periodu od 08. do 10. jula 2020 u prostorijama Centra kompetencija Podgorica organizovana je i2 Space obuka: Grafički dizajn za preduzetnike.

Obuka je kreirana tako da podstakne kreativnost i ojača samopouzdanje kod polaznika da i u ovom segmentu razvoja vlastitog biznisa ili projekata mogu da se oslone na svoje snage.

Prvi dan je bio vezan za teorijski dio gdje je predavač Dejan Jočić govorio o grafičkom dizajnu i njegovim elementima (linija, oblik, boja, tekstura, prostor i tipografija), o principima dizajna zatim i šta je to što prethodi uspješnom grafičkom rješenju, a kasnije je zajedno sa učesnicima obuke analizirao razne primjere slika.

Drugi dan učesnici su prešli na praktični dio obuke a to je učenje kako da koriste Photoshop (program i alate koji sami program sadrži). Zatim, Dejan je sa njima radio 1/1 mentorstvo, kako bi imao uvid u to kako su učesnici pratili njegov primjer sa Photoshop-a, objašnjavao im je nejasnoće koje su imali i davao im smjernice za poboljšavanje njihovog rada u programu.

Treći dan Dejan je govorio detaljnije o fotografijama i njenim elementima, a na kraju su učesnici imali priliku da fotografišu jedni druge, da preurede slike i primijene naučene elemente kroz Photoshop. Sa preporučenom literaturom i linkovima ka besplatnim resursima na internetu polaznici su ohrabreni da nastave sa usavršavanjem stečenog znanja.

Cilj ove obuke bio je upoznavanje učesnika sa osnovnim postulatima grafičkog dizajna, osnovama rada u Photoshop-u (i/ili njegovom besplatnom surogatu na web-u - www.photopea.com) kako bi kroz primjenu stečenih znanja, kroz praktični dio ovog treninga, razvili koncept vizuelnog identiteta svojih projekata za štampane i digitalne medije.

Trodnevna obuka se organizovala u okviru projekta „Samozapošljavanje i kreativno preduzetništvo“. Projekat je podržan u okviru prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo 2014-2020 i finansiran je od strane Evropske unije.