facebook  twitter

Karaketer ovih objekata, određen je njihovom namjenom, radi se dakle o objektima koji služe osnovnom stanovanju vlasnika objekta i njegove porodice u mjestu koje se smatra njihovim prebivalištem. Za ove objekte, Zakon je propisao jednostavniji i jeftiniji postupak legalizacije.

Legalizuju se jedino objekti izgrađeni na zemljištu za koje su riješeni imovinsko-pravni odnosi. Dakle, zemljište treba da se nalazi u svojini vlasnika objekta ili da lice koje želi legalizovati objekat, posjeduje saglasnost vlasnika objekta.

  • Objekat dobija vrijednost na tržištu
  • Samo legalan objekat se može prodavati, iznajmljivati i poklanjati
  • Vaš objekat mora biti legalan ukoliko želite da steknete uslove za dobijanje kredita
  • Ako se bavite poljoprivrednim djelatnostima samo legalni objekat ili pomoćni objekat je uslov za dobijanje novčanih sredstava iz fondova (IPARD)
  • Eliminacija diskriminacije kada je u pitanju stanovanje
  • Investicija u legalizaciju je mala u odnosu na ono šta na kraju dobijamo legalizacijom svog objekta