facebook  twitter

ADP - Zid se dugi niz godina bavi temom socijalnog stanovanja kao i politikom stanovanja u Crnoj Gori. Koristeći se uporednim praksama i pozitivnim primjerima iz regiona i svijeta, kreiramo preporuke i predlažemo rješenja kako bi unaprijedili politiku stanovanja kod nas.


ADP-Zid pokreće servis za psiho-socijalnu pomoć korisnicima socijalnog stanovanja i porodicama u riziku od beskućništva i to u Beranama, gdje postoji veliki broj socijalnih stanova i njihovih korisnika. Projekat u okviru kojeg se servis realizuje finansiran je od strane Evropske Unije kroz Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore. Projekat imlementira ADP - Zid u partnerstvu sa Opštinom Berane i Hausing centrom iz Beograda.
Na ovaj način želimo da damo primjer koji može da bude primjenljiv i u drugim opštinama, ali i da damo inovativna rješenja za bolje funkcionisanje sistema socijalnog stanovanja, koji će ići u korist kako državne politike i njene održivosti, tako i u korist samih korisnika.


Želimo da svi žive dostajanstvenim životom, bez davanja privilegija jednima, a oduzimanja prava onima kojima ta prava pripadaju.

Pratite našu stranicu i website www.stanovanje.me i naš rad kako biste bili u toku.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je organizovala dvodnevnu Orijentacionu radionicu u smjeru kreiranja servisa podrške za stanare socijalnih stanova i lica u riziku od beskućništva. Radionica se održala 29. i 30- jula 2020. i to online uz pomoć ZOOM platforme. Оbuci je prisustvovalo oko 35 učesnika, profesionalaca iz oblasti zaštite prava ugroženih socijalnih grupa.

Cilj radionice je bio prikupljanje informacija o realnom stanju u oblasti socijalnog stanovanja, dijeljenju iskustava i potreba, kao i širenju znanja o dobrim praksama u ovom polju, a njen krajnji cilj jeste da doprinese kreiranju pilot servisa u Beranama za podršku korisnicima socijalnog stanovanja, koji će biti usmjeren ka potrebama lokalne zajednice, kao i utvrđvanju dostupnih resursa u lokalnim zajednicama.

U skladu sa tim, na radionici su prvog dana prezentovani teorijski pristupi temama stanovanja i prikazan je kratak film Hausing Centra o Socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima, modelu stanovanja koji se više od 15 godina realizuje u Srbiji i koji podrazumijeva, pored stana, i individualizovanu podršku stanarima koju pružaju Centar za socijalni rad i domaćinska porodica. Iskustva tog međunarodno priznatog i nagrađivanog koncepta ukazuju da je sistem socijalnog stanovanja održiv kada je pružena potrebna podrška stanarima. Nakon toga je održan radioničarski dio gdje su u interaktivnom on-line dijalogu razmatrane teme od posebnog značaja za razvoj servisa podrške stanarima socijalnih stanova. Ukazano je koliko je važno na podršku stanarima gledati kao na cjelovit pristup sveobuhvatnom zadovoljenju potreba, ukoliko želimo da obezbijedimo kvalitetetniji život stanara, odnosno doprinesemo izlasku osjetljivih grupa iz kruga siromaštva i socijalne isključenosti.

Drugog dana orijentacione radionice prikazan je kratak film Hausing Centra o beskućništvu snimljen tokom istraživanja beskućništva u Srbiji, nakon čega su uslijedile teorijske prezentacije na temu beskućništva. U drugom, radioničarskom dijelu gdje su u interaktivnom on-line dijalogu razmatrane teme od posebnog značaja za beskućništvo i rizik od beskućništva i razvoj servisa podrške licima u riziku od beskućništva.

Radionica je realizovana u sklopu projekta „Servis za psihosocijlnu podršku korisnicima socijalnih stanova i porodica u riziku od beskućništva“ finansisjski podržanog od strane Evropske Unije kroz Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore. Projekat imlementira ADP - Zid u partnerstvu sa Opštinom Berane i Hausing centrom iz Beograda.

ADP Zid nastavlja da se bavi temom socijalnog stanovanja u Crnoj Gori, i to tako što pored rada na izmjeni zakonodavastva kad je ova temu u pitanju počinje da radi i „na terenu“ tako što pokreće servis za pomoć korisnicima socijalnog stanovanja.

To će uraditi kroz projekat „Servis za psiho-socijalnu podršku korisnicima socijalnog stanovanja i porodica u riziku od beskućništva“ koji je finansijski podržan od strane Evropske Unije kroz Program Evropske Unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore. Projekat implementira ADP – Zid u partnerstvu sa Opštinom Berane i Hausing centrom iz Beograda.


Projekat će se realizovati kroz niz aktivnosti i to u periodu od marta 2020. do marta 2022. godine, a njegova implementacija podrazumijeva podsticanje zaštite korisnika socijalnog stanovanja i porodica koje su u riziku od beskućništva i to putem socijalne službe koja će biti vezana za stanare socijalnih domova i građane u riziku od beskućništva, a u koju će biti uključena čitava zajednica i lokalna vlast.

Aktivnosti koje će biti realiovane u okviru ovog projekta vode uspostavljanju servisa koji bi pružao psiho-socijalnu podršku socijalno ugroženim porodicama u napuštanju stanja socijalne potrebe ali istovremeno bi omogućila adekvatno korišćenje i održavanje socijalnih stanova podržavajući njihovu infrastrukturu. Servis će se uspostaviti u Opštini Berane u kojem će biti zaposlena stručna lica i to iz oblasti socijalnog rada i psihologije. 

Vlada Crne Gore je na sjednici 04.06.2020. utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sa Izvještajem javne uprave u okviru kojeg naglašavaju da će se unaprijediti proces legalizacije bespravnih objekata koji se nalaze na orto-foto snimku.

Da bi pojednostavili razumijevanje i upoznali građane sa novinama u dijelu legalizacije, uradili smo kraću analizu koja nas je dovela do zaključka da ukoliko se usvoji Predlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ADP-Zid smatra da će pojedine odredbe izazvati revolt podnosilaca zahtjeva, naročito kod onih koji su bili ažurni i odgovorni u procesu, koji su kompletirali traženu dokumentaciju i imaju interes da se proces okonča u što kraćem roku.

Ukoliko ovaj Predlog Zakona usvoji Skupština Crne Gore, naša organizacija prvenstveno ima preporuku za sve one koji su već ušli u proces legalizacije, a čiji su objekti uklopljeni u postojeća urbanistička rešenja, da finaliziju kompletan proces legalizacije prije usvajanja izmjena jer zahtijevaju dodatnu dokumentaciju, ali i mogući gubitak stečenih povlastica potpadanjem pod odredbe novog zakonskog akta.
Naime, postoji nekoliko tačaka koje će se promijeniti u samom procesu legalizacije a koje će otežati u početnoj fazi sami proces, dodatno povećati troškove njegove finalizacije. Sa druge strane, u kasnijim fazama, za one koji legalizuju objekte čija namjena nije osnovno stanovanje novine donose i pojednostavljenje procedure i smanjenje troškova.

Bez obzira na to da li je podnosilac zahtjeva za legalizacijom podnio samo zahtjev ili i kompletnu dokumentaciju, ukoliko se proces ne finalizuje prije usvajanja novog zakona, podnosioci zahtjeva će dobiti pismo od Uprave za nekretnine sa zahtjevom za dostavljanje dodatne dokumentacije.

Šta su to novine:
1. Opštinske Uprave za nekretnine novim predlogom se rasterećuju obaveze upoređivanja orto-foto snimka i važećih urbanističkih planova i teret dokazivanja prebacuje na podnosioca zahtjeva koji treba da obezbijedi izvještaj o preklapanju i usaglašenosti sa DUP-om od licenciranih revizora. Ova usluga, koja je obavezujuća kod dobijanja saglasnosti za početak gradnje trenutno na tržištu košta 3eur po metru kvadratnom.

2. Podnosioci zahtjeva za legalizacijom treba da dostave fotografije fasada objekta i to u rezoluciji fotografije od minimum 2mp (megapiksela).

3. Svi podnosioci zahtjeva za legalizacijom koji u svom elaboratu nemaju unešeno stanje neto i bruto površine objekta moraju da se obrate geodetskoj firmi za doradu ili ponovno mjerenje.
Umjesto naknade za uređenje građevinskog zemljišta, propisana je naknada za urbanu sanaciju, koja ne može biti manja od visine naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Sve odluke o umanjenju naknada koje su opštine donijele, važiće do momenta usvajanja novog zakona. 

4. Opština zadržava pravo da donese odluku o umanjenju naknade za sanaciju. Jedinica lokalne samouprave može, u zavisnosti od vrste objekta i načina plaćanja, umanjiti
naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i to za:
objekte kojim se rješava stambeno pitanje, do 50% i jednokratno plaćanje naknade do 30%.

5. Usvajanjem novog zakona ukida se rok za podnešanja zahtjeva za legalizaciju ali nejasno ostaje na koji način će se primjenjivati podzakonski akt kojim se utvrdjuju naknade za korišćenje zemljišta koje postojeći zakon propisuje za sve one koji se nisu prijavili za proces legalizacije.

Predlog zakona donosi i olakšanje za sve podnosioce zahtjeva za legalizaciju objekata koji nisu namijenjeni osnovnom stanovanju, a kojom se ukida potreba izrade projekta izvedenog stanja, čime se značajno umanjuju troškovi legalizacije ovih objekata.

 

Nudimo ti priliku da učestvuješ u uspostavljanju i pružanju usluga socijalnog servisa namijenjenog korisnicima socijalnog stanovanja i porodicama u riziku od beskućništva. Kroz program edukacije i podrške unaprijedićeš svoja znanja, i steći potrebne kvalifikacije za vođenje servisa ove vrste.

Od početka marta svjedočimo najvećoj globalnoj krizi od II svjetskog rata u vidu pandemije prouzrokovane virusom COVID-19. S tim u vezi, veliki broj država je od početka marta preduzelo sijaset mjera radi suzbijanja širenja virusa koje su u različitoj mjeri uticale na svakodnevne živote milijarde ljudi. Bitna nedoumica je da li su ove mjere namjenjene prevashodno interesima građana ili ekonomskih interesa. Stoga, ADP-Zid se priključuje misiji Habitat International Coalition da se radi na prepozanavanju, odbrani i potpunoj implementaciji prava na sigurno mjesto za život u dostojanstvu i miru, zajedno sa sljedećim aspektima: 
Uoči naširoko rasprostranjenog Housing Action day, Igor Milošević je, ispred ADP Zid-a potpisao inicijativu asocijacije pod nazivom „Action alliance against displacement and rent madness, odnosno Udruženje za akciju protiv raseljavanja i ludila iznajmljivanja“. U toj inicijativi se traži usvajanje niza mjera, poput toga da - prazna, napuštena imanja postanu imanja za socijalno stanovanje, da se beskućništvo i nasilna deložacija privede kraju kao i da stanari socijalnih stanova dobiju prava u odlučivanju o budućnosti njihovih domova. Na sledećem linku možete pročitati tekst u originalu, a u nastavku teksta možete pročitati i prevedenu verziju.

(ENGLISH BELOW)

Platforma za razvoj adekvatnog stanovanja u Crnoj Gori sa zadovoljstvom predstavlja Podgoričku Deklaraciju o adekvatnom stanovanju na Zapadnom Balkana, koja je nastala kao plod konferencije „Adekvatno stanovanje na Balkanu“ održane u Podgorici 3. i 4. oktobra 2019. godine. Deklaracija je izrađena u saradnji s regionalnim partnerima Housing Center Srbija, CENSOR i PALGO, kao i međunarodnom mrežom za adekvatno stanovanje Habitat International Coaliton, i sadrži zaključke i preporuke za dalji razvoj ovog polja od izuzetnog značaja za opstanak zajednice. Nadamo se da će ova deklaracija predstavijati prvi korak ka većoj regionalnoj saradnji između svih stakeholdera, posebno između organizacija civilnog društva, koje pozivamo da postanu dio sve veće regionalne inicijative za zagovaranjem ljudskog prava na adekvatno stanovanje i pristupačnog stanovanja. Jer stanovanje je pravo, a ne roba!

U prilogu možete preuzeti deklaraciju na crnogorskom i engleskom jeziku.

 

Platform for development of adequate housing in Montenegro is hereby with pleasure publishing the Podgorica Declaration on adequate housing in the Western Balkans, which is a product of the conference “Adequate housing in the Western Balkans” that was held in Podgorica in October 2019. The declaration was created in cooperation with regional partners Housing Center Serbia, CENSOR and PALGO, as well as international network for adequate housing Habitat International Coalition, which contains conclusions and recommendations for further development of this vital field for sustainability of every community. Declaration shall mark the beginning of further cooperation between all stakeholders, but especially between OCDs, which we invite to become part of a growing regional initiative to advocate for the right to adequate housing and affordable housing. Housing is a right, not a commodity!

You can download below the declaration on English and Montenegrin language.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) postala je punopravna članica Habitat International Coalition (HIC), međunarodne mreže koja se bavi stanovanjem i održivim razvojem. HIC okuplja nevladine organizacije i pojedince iz 117 zemalja širom svijeta, a naša organizacija je dosada prva i jedina koja je član iz Crne Gore. Misija HIC-a je globalno djelovanje i zagovaranje u pogledu stanovanja i obezbjeđivanja adekvatnih uslova života za ljude, kao i pospješivanje održivog razvoja. U tom kontekstu, HIC se aktivno zalaže za adekvatnu politiku stanovanja, kojom bi se obezbijedio krov nad glavom za sve ljude, kao i obezbjeđivanje čiste vode, zemlje, klimatski zdravog okruženja i slično.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) otpočela je kampanju za uvođenje prava na vodu i prava na stan u Ustav Crne Gore. Kampanja je otpočela u Podgorici, gdje je za tu priliku postavljen štand u tržnom centru Delta City gdje su građani imali prilike da čuju više o samoj inicijativi i da istovremeno potpišu peticiju za uvođenje ovih prava u Ustav. Pored Podgorice, kampanja je sprovedena i u Nikšiću, Bijelom Polju i Rožajama.