facebook  twitter

Erasmus+ Youth in Action – Info dan u Nikšiću

17 Nov 2017
25966 times
U utorak 14. novembra, u okviru info dana o Erasmus+ programu družili smo se sa učenicima gimnazije “Stojan Cerović” u Nikšiću.
 
Tokom održane prezentacije srednjoškolci su se upoznali sa mogućnostima koje im pruža ovaj program – omladinske razmjene i evropski volonterski servis.
 
Omladinske razmjene (Youth Exchange)
 
Omladinske razmjene omogućavaju mladima od 13–30 godina, iz najmanje dvije različite zemlje, da se susretnu i žive zajedno od 5 dana do 21 dan (izuzimajući vrijeme putovanja do i od odredišta). Tokom trajanja razmjene učesnici prolaze program (mješavinu radionica, iskustvenih vježbi, debata, simulacija, aktivnosti na otvorenom prostoru i dr.), koji su zajednički pripremili prije početka same razmjene. Nacionalne grupe se sastoje od najmanje četiri učesnika i omladinskog lidera, koji mora biti punoljetan i čiji je zadatak da pruža podršku mladima tokom omladinske razmjene.
Kroz razmjenu mladi razvijaju svoje kompetencije; bave se temama koje su od opšteg društvenog značaja; otkrivaju nove kulture, navike i životne stilove – uglavnom kroz vršnjačko učenje; rade na osnaživanju vrijednosti kao što su solidarnost, demokratija, prijateljstvo…Proces učenja tokom omladinskih razmjena ima sva metodološka obilježja neformalnog obrazovanja.
 
Evropski volonterski servis (European Voluntary Service)
 
Evropski volonterski servis (EVS) omogućava mladima od 17–30 godina da do 12 meseci volontiraju u nekoj od programskih zemalja u okviru programa Erasmus+. Mladi volonteri imaju mogućnost da doprinesu svakodnevnom radu organizacije koja ih je ugostila, kao i da doprinesu zajednici u kojoj će boraviti, razvijajući pritom svoja znanja i vještine. Na taj način razvija se međusobna saradnja, solidarnost i tolerancija među mladim ljudima u Evropi, što doprinosi jačanju društvene povezanosti i afirmacije aktivnog građanstva među mladima. EVS projekat može uključiti između jedne mlade osobe i 30 mladih osoba, koje mogu da kao volonteri otputuju pojedinačno ili u grupi.
Mladi mogu da učestvuju u EVS-u i borave u nekoj od zemalja Evrope najviše do 12 mjeseci, i to samo jednom u životu. Razlog ovog pravila jeste da se kroz Erasmus+ omogući volontiranje što većeg broja mladih različitog porijekla, obrazovanja i vještina. Mladi sa manje mogućnosti mogu da dobiju dodatnu podršku kako bi se omogućilo njihovo učešće. Njima je omogućeno da idu na EVS jednom u kraćem vremenskom trajanju (od 2 nedelje do dva mjeseca), kako bi iskusili dobrobiti međunarodnog volontiranja, i još jednom u dužem trajanju (od 2 mjeseca do 10 mjeseci), sa tim da ukupno trajanje ne prelazi 12 mjeseci.
 
Da podsjetimo, Erasmus+, Mladi u akciji je program Evropske komisije na polju obrazovanja, treninga, mladih i sporta za period od 2014. do 2020. godine koji za cilj ima da podstakne razvoj praktičnih vještina i zapošljivosti mladih, kao i da doprinese modernizaciji obrazovnog sistema i rada.