facebook  twitter

Izrada politike stanovanja

15 Jul 2021
46523 times

ADP-Zid kroz učešće Božine Steševića i Igora Miloševića učestvuje u radnoj grupi za izradu Strategije stanovanja i Zakona o stambenoj podršci ili ti Zakona o priuštivom stanovanju koji po nama treba da kreiraju osnovu za izradu takve politike stanovanja koja će pomoći onima koji zbog ekonomskog statusa i specifične socijalne situacije nisu u mogućnosti da na tržištu sebi i svojoj porodici siguran dom.

Ovo po nama znači da nema više poklanjanja stanova niti stanovi koji se kao priuštivi kasnije iznose na tržište i prodaju po tržišnim uslovima. Politika stanovanja mora da osigura razvoj stambenog fonda i model koji će opštinama pomoći da razvijaju finansijske mehanizme kojima će puniti budžet za podršku izradi stambenih jedinica.

Sve organizacije koje su podržale učešće naših predstavnika u radne grupe ali i svi zainteresovani za ovu tematiku svoje predloge mogu da nam dostave ili putem maila igor_milosevic@zid.org.me ili da nas nazovu na telefon 067/210-848.