facebook  twitter

Treći online Europe-Western Balkan Youth Meeting 2020

12 Jun 2020
13963 times

Treći online Europe-Western Balkan Youth Meeting održan je 9. juna 2020.

Događaj “Treći Europe-Western Balkan Youth Meeting” je bio nastavak prva dva sastanka održanih u Ljubjani 2016. i Podgorici 2018. Događaj je okupio 50 učesnika iz oblasti omladinske politike iz zemalja EU i Zapadnog Balkana.

Konkretni ciljevi 3. sastanka:

1. Pregled saradnje i učešća Zapadnog Balkana u EU programima za mlade (Erasmus+ i ESC);
2. Kritički osvrt na mogućnosti za saradnju sa Zapadnim Balkanom koje nude novi EU programi za mlade;
3. EU programi za mlade i dalji razvoj omladinskog rada, omladinske politike i istraživanja u ovoj oblasti;
4. Važna pitanja relevantna za mlade i njihovo rješavanje kroz projekte transnacionalne saradnje;
5. Unapređenje i dizajniranje buduće saradnje programskih i partnerskih zemalja u EU programima za mlade.

Više info: https://www.salto-youth.net/rc/see/activities/connectingpolicy/thirdwbyouthmeeting2020/?fbclid=IwAR2MhR89Na7jaV4TOktQGvBwhVxuS6sMRFwZc45XwdS94H-r4SrZaUfPm0w