facebook  twitter

Svjetski dan stanovanja

05 Oct 2020
64181 times

Svjetski dan stanovanja Ujedinjenih nacija (UN) obilježava se svake godine prvog ponedeljka u oktobru kako bi se razmotrilo stanje naselja i pravo ljudi na sklonište.


Rezolucijom Generalne skupštine UN-a 1985. godine, prvi ponedjeljak u oktobru svake godine obilježava se kao Svjetski dan stanovanja ili Svjetski dan beskućnika. Ovom prilikom se različiti pokreti i organizacije, koji širom svijeta brane i promovišu ljudska prava povezana sa stanovanjem, zalažu da nacionalne, regionalne i lokalne vlade poštuju, štite i ispunjavaju ta prava ljudima. Habitat International Coalition i njihovi članovi koriste ovu priliku da udvostruče pojedinačne i kolektivne napore na ostvarivanju socijalne pravde, prava na zemlju i stanovanje i prava na grad za sve.

ADP – Zid je jedina članica Habitat International Coalition (HIC) iz Crne Gore i kao takva će pratiti globalnu kampanju HIC-a i kao i do sada, ukazivati na probleme ali i potencijalna rešenja sa kojima se susrijeće politika socijalnog stanovanja u Crnoj Gori.

Pozivamo Vas da pratite našu kampanju i priključite se širenju razumijevanja značaja razvoja Politike adekvatnog stanovanja.

Politika stanovanja u Crnoj Gori nije u skladu sa potrebama njenih građana i zato treba da pretrpi značajne korekcije.