facebook  twitter

Nacionalni Info dan o Evropskoj inicijativi za solidarnost

30 Jul 2020
14399 times

ADP-Zid je u saradnji sa Salto SEE RC, Nacionalnom agencijom za zemlje Zapadnog Balkana za programe Erasmus+ i ESC, organizovao Nacionalni info dan o Evropskoj inicijativi za solidarnost (ESC) za organizacije/institucije koje žele da se uključe u ESC program i doprinesu ostvarivanju benefita kod mladih ljudi, kao i lokalnih zajednica.

Tokom Info dana je predstavljen ESC program, kao i poziv za novu mjere podrške koju sprovodi Salto SEE RC - coaching - mentorska podrška za organizacije/institucije koje žele da se uključe u ESC program i dobiju Quality Label akreditaciju.

Na događaju su govorili Nenad Koprivica, generalni direktor Direktorata za mlade Ministarstva sporta i mladih; Sanda Rakočević, izvršna direktorica ADP-Zid-a; Pavel Koroš ispred Don Bosko Centra koji je predstavio iskustvo akreditovane organizacije; Bojana Laković, korisnica programa koja je učestvovala u Evropskom volonterskom servisu u Španiji i podijelila svoje iskustvo; Milena Šćepanović i Mirela Kalamperović koje su predstavile program i novu mjeru podrške. Online putem su se uključile Virna Hadžiosmanović i Milena Radonjić koje trenutno učestvuju u volonterskim projektima u Austriji i Španiji i Andrej Troha iz Salto SEE RC iz Slovenije.

Evropska inicijativa za solidarnost (nekadašnji Evropski volonterski servis) je nova inicijativa Evropske unije koja omogućava mladima da volontiraju na projektima koji su od koristi zajednicama i ljudima širom Evrope. Evropska inicijativa za solidarnost okuplja mlade ljude sa ciljem izgradnje inkluzivnog društva, podržava ugrožene grupe ljudi i odgovara na društvene izazove. Evropska inicijativa za solidarnost nudi inspirativno i ohrabrujuće iskustvo mladim ljudima koji žele da pomognu, uče i razvijaju se.

Volonterski projekti pružaju mogućnosti za individualno ili grupno volontiranje u inostranstvu u periodu do jedne godine za mlade ljude (starosti od 18 do 30 godina). Projekti treba da odgovore na važne društvene izazove, doprinesu jačanju zajednice dok istovremeno omogućavaju volonterima da steknu korisno iskustvo, vještine i kompetencije za njihov lični, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj, u cilju unapređenja njihove zapošljivosti.