facebook  twitter

Info dan „Upoznajmo Evropsku inicijativu za solidarnost“

21 Jul 2020
15819 times

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid u saradnji sa Salto SEE RC, Nacionalnom agencijom za zemlje Zapadnog Balkana za programe Erasmus i ESC, organizuje Nacionalni info dan o Evropskoj inicijativi za solidarnost (ESC), 29. jula, u hotelu „CentreVille“ u Podgorici, sa početkom u 11.00 časova.

Tokom Info dana biće predstavljen ESC program, kao i poziv za novu mjere podrške koju sprovodi Salto SEE RC - coaching - mentorska podrška za organizacije/institucije koje žele da se uključe u ESC program i dobiju Quality Label akreditaciju.
QL akreditacija (akreditacija za slanje i primanje volontera) je oznaka kvaliteta koja je neophodna kako bi organizacija učestvovala u akivnostima ESC programa.

Nakon događaja, zainteresovane organizacije/institucije će imati priliku da dobiju podršku u vidu mentorstva koja će im pomoći da načine prve korake u Programu. Više informacija o samom mentorskom procesu možete naći (na engleskom) ovdje.

Evropska inicijativa za solidarnost (nekadašnji Evropski volonterski servis) je nova inicijativa Evropske unije koja omogućava mladima da volontiraju na projektima koji su od koristi zajednicama i ljudima širom Evrope. Evropska inicijativa za solidarnost okuplja mlade ljude sa ciljem izgradnje inkluzivnog društva, podržava ugrožene grupe ljudi i odgovara na društvene izazove. Evropska inicijativa za solidarnost nudi inspirativno i ohrabrujuće iskustvo mladim ljudima koji žele da pomognu, uče i razvijaju se.

Volonterski projekti pružaju mogućnosti za individualno ili grupno volontiranje u inostranstvu u periodu do jedne godine za mlade ljude (starosti od 18 do 30 godina). Projekti treba da odgovore na važne društvene izazove, doprinesu jačanju zajednice dok istovremeno omogućavaju volonterima da steknu korisno iskustvo, vještine i kompetencije za njihov lični, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj, u cilju unapređenja njihove zapošljivosti.

Sve zainteresovane organizacije/institucije koje žele da učestvuju u info danu, neophodno je da pošalju svoje podatke na mail adp.zid@gmail.com , najkasnije do 26. jula 2020. godine. Zbog situacije sa korona virusom i u skladu sa mjerama NKT-a, broj mjesta je ograničen.