facebook  twitter

SALTO SEE Konsultativni sastanak, Veles

30 Jan 2020
11600 times

SALTO SEE konsultativni sastanak održan je u periodu od 26-28. januara 2020. u Velesu i okupio je predstavnike Kontakt tačaka, akreditore, eksperte i trenere.

Tokom sastanka učesnici su radili na mapiranju i identifikovanju ciljnih grupa – potencijalnih korisnika programa Erasmus+ i Evropska inicijativa za solidarnost, definisanju i planiranju mjera podrške organizacijama koje su korisnice programa ili to namjeravaju postati, a mogu im se pružiti na nacionalnom i regionalnom nivou. Takođe, na osnovu dosadašnjeg iskustva, učesnici su radili na planiranju koraka koje treba preduzeti u cilju većeg učešća organizacija i mladih iz zemalja Zapadnog Balkana u programima Erasmus+ i Evropska inicijativa za solidarnost.