facebook  twitter

TC "Western Balkan Project Lab", 21-23 October 2019 | Tirana, Albanija

11 Sep 2019
13285 times

Otvoren je poziv za međunarodni trening - Western Balkan Project Lab koji će biti održan u Tirani.

Cilj „Western Balkan Project Lab“ je predstavljanje programa Erasmus + i Evropske inicijative za solidarnost (ESC) i njihovih mogućnosti organizacijama u partnerskim zemljama sa zapadnog Balkana i pronalaženje načina kako ove programe koristiti na najbolji način za organizacije, mlade ljude i uključene lokalne zajednice sa namjerom da se unaprijedi kvalitet projektnih prijedloga u našoj regiji.

Trening je namijenjen učesnicima iz zemalja Zapadanog Balkana.

Rok za prijavu: 22. septembar 2019.

Više informacija o treningu i prijavi možete naći na sledećem linku: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/western-balkan-project-lab.8287/