facebook  twitter

Housing for all - Nova evropska građanska inicijativa

01 Jul 2019
140576 times

Početkom 2019. godine je pokrenuta nova evropska građanska inicijativa koja se zalaže da uvede pravo na adekvatno stanovanje u pravnu tekovinu Evropske unije. Iza inicijative stoji veliki broj nevladnihi organzacija, udruženja građana i pokreta širom Evropske unije. Cilj je sadržan u 5 jasnih zahtjeva, tako da se u Evropi mogu omogućiti priuštivi i socijalni stanovi.

Stambena tržišta su se naglo proširila u posljednjih nekoliko godina. Zakupnina se ekspoencijalno povećava i ljudi moraju trošiti sve više i više novca na da bi bili u mogućnosti da priušte život iu većim gradovima. Zbog povećanja rente, sve više i više ljudi je primorano da se iseli iz velikih gradova. Čak i ljudi koji svakodnevno brinu o funkcionisanju gradova ne mogu sebi priuštiti da žive u velikim gradovima Evrope.


Ova inicijativa ima pet zahtjeva, tako da se u Evropi može omogućiti pristupačan i socijalni smještaj:
1. Lakši pristup socijalnim i priuštivim stanovima za sve
2. Bez primjene kriterijuma iz Mastrihta za javna ulaganja u socijalno i pristupačno stanovanje
3. Bolji pristup finansiranju EU za neprofitne i održive investitore
4. Javna kontrola za kratkoročno iznajmljivanje
5. Bolja statistika o stambenim potrebama u Evropi


Građanska inicijativa "Stanovanje za sve" je objavljena 27. marta 2019. godine i registrovana je od strane Evropske Komisije. Inicijativa ima rok od godinu dana da prikupi milion potpisa u minimum sedam zemalja Evropske unije kako bi se o njoj raspravljalo na sjednici Evropskog Parlamenta.

 

Više o ovoj evropskoj građanskoj inicijativi možete čitati na linku: https://www.housingforall.eu