facebook  twitter

Javni skup "Pravo na adekvatno stanovanje", Budva, 17.04.

18 Apr 2019
127929 times

U velikoj sali Skupštine Opštine Budva 17. aprila 2019. godine, ADP-Zid, u saradnji s Opštinom Budva je organizovao javni skup na temu „Pravo na adekvatno stanovanje; Kako strateški doći do održivog lokalnog plana stanovanja?“: Skup je okupio predstavnike opštine Budva, zaposlene u nadležnim sekretarijatima iz Kotora i Tivta, kao i predstavnike organizacija civilnog društva i zainteresovani građani.

Javni skup su otvorili predstavnik Sekretarijata za društvene djelatnosti i izvršni direktor ADP-Zida Igor Milošević. Na skupu je predstavljena Situaciona analiza socijalnog stanovanja i njeni glavni nalazi, koji su bili u vezi stanja trenutnog stambenog fonda, problema i izazova s kojima se lokalne samouprave susreću u sprovođenju stambene politike, podaci po pojedinačnim opštinama, kao i preporuke kako unaprijediti stambenu politiku. Skup je obuhvatio i teme vezane za pravo na adekvatno stanovanje i potrebu za normatizovanjem ovog prava u pravnom sistemu Crne Gore i raspravljalo se o potrebi za sastavljanjem nove odluke o alternativnom smještaju. Prisutni su se nakon toga uključivali u diskusiju, i dali svoje prijedloge za poboljšanje stambene politike u Crnoj Gori. Ključni dio skupa se odnosio na mogućnosti kako unaprijediti lokalne planove stanovanja i bolje sprovoditi ovu politiku stanovanja na nivou lokalnih samouprava.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) sprovodi aktivnosti u okviru projekta „Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”. Projekat je započet u januaru 2018. i realizovaće se do januara 2020. godine.