facebook  twitter

Javni skup "Socijalno stanovanje u Crnoj Gori", Mojkovac, 22. mart Featured

22 Mar 2019
101642 times

U multimedijalnoj sali SO Mojkovac je 22. marta 2019. godine je organizovan javni skup na temu „Socijalno stanovanje u Crnoj Gori“. Skup je okupio predstavnike opštine Mojkovac, predstavnike nadležnih sekretarijata za stanovanje iz Žabljaka i Kolašina, kao i predstavnike organizacija civilnog društva i zainteresovani građani, većinom korisnici socijalnih stanova u Mojkovcu.

Skup su otvorilii Slavenko Blažević, potpredsjednik SO Mojkovac, i Igor Milošević, izvršni direktor ADP-Zida. Na skupu je predstavljena Situaciona analiza socijalnog stanovanja i njeni glavni nalazi, koji su bili u vezi trenutnog stanja socijalnog stambenog fonda, problema i izazova s kojima se lokalne samouprave susreću u sprovođenju stambene politike, podaci po pojedinačnim opštinama, kao i preporuke kako unaprijediti stambenu politiku. Skup je obuhvatio i teme vezane za pravo na adekvatno stanovanje i potrebu za normatizovanjem ovog prava u pravnom sistemu Crne Gore i raspravljalo se o potrebi za sastavljanjem nove odluke o alternativnom smještaju. Prisutni su se nakon toga uključivali u diskusiju, i osim što su postavljlali relevantna pitanja za temu, govorili su o svojim iskustvima u vezi socijalnog stanovanja. Ključni dio skupa se odnosio na mogućnosti kako unaprijediti lokalne planove stanovanja i bolje sprovoditi ovu politiku stanovanja na nivou lokalnih samouprava.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) sprovodi aktivnosti u okviru projekta „Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”. Projekat je započet u januaru 2018. i realizovaće se do januara 2020. godine.

Sljedeći skup je planiran za 01. april i održaće se u Beranama.