facebook  twitter

Nardijeva EVS priča u Istri

08 Feb 2019
13584 times

Nardi je na EVS-u u Istri od oktobra 2018, u Udruzi - Agencija Lokalne Demokracije, na projektu “T.E.N. “Team for European Networking”. Agencija Lokalne Demokratije djeluje u multikulturalnom okruženju, a promoviše demokratski, socijalni, kulturni i ekonomski razvoj zasnovan na principima tolerancije, dijaloga, poštovanja ljudskih prava, kulturne saradnje i slobode izražavanja.

Prenosimo vam dio Nardijeve radne atmosfere i svakodnevnice, koje uključuju rad sa djecom i mladima, kroz edukativne i kreativne radionice, realizaciju aktivnosti za stara lica u Domu starih, srovođenje kampanje o HIV/AIDS, organizaciju događaja i manifestacija, učešće na konferencijama…I pored svih aktivnosti, učestvuje i u brojnim obukama i seminarima u cilju unapređenja znanja i vještina u različitim oblastima.