facebook  twitter

Draganov EVS u Francuskoj

24 Jan 2019
13632 times

Dragan je na EVS-u u Strazburu od septembra 2018, u organizaciji Association Ballade koja se bavi implementacijom aktivnosti u oblasti kulture na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Prenosimo vam dio Draganove radne atmosfere i svakodnevnice, koje uključuju rad sa djecom i mladima, kroz muzičke aktivnosti, koncerte, pedagoške radionica za djecu, organizovanje omladinskih razmjena, pripremu muzičkih kompilacija baziranih na evropskoj tradicionalnoj muzici.

 

https://www.facebook.com/associationballade/